Gg Wierden, een kerkje aan de Vriezenveenseweg

De kerk van de gereformeerde gemeente te Wierden. beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt
3

Het kerkje is 10 meter lang, 7 meter breed, en biedt plaats aan zo’n negentig bezoekers. Ouderling J. G. Bolier, preses van de gereformeerde gemeente te Wierden: „Maar waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, daar is het goed, al was het hier ook half zo klein.”

Donkerbruine banken met rode kussens staan op zwartgemêleerde vloerbedekking. Voor de ramen hangen rode gordijnen. Het trapje naar de preekstoel telt vier treden. De kanselbijbel, uit 1664, ligt opengeslagen bij ”De propheet Jesaia”.

Voor de preekstoel staan de lezenaar en de doopvont. „We hebben perioden gekend waarin er niet meer werd gedoopt. Maar de laatste jaren is verschillende malen de doop weer bediend”, zegt Bolier (53). „Voor een kleine gemeente als Wierden hebben we best veel jeugd.”

Bakker

Bolier werd geboren in het Zeeuwse Scherpenisse. In 1984 solliciteerde hij op een advertentie uit Vriezenveen: ”Bakker gevraagd; woning beschikbaar”.

En zo verhuisde Bolier vanuit Zeeland naar Twente. Kerkelijk sloot hij zich met zijn vrouw aan bij de gereformeerde gemeente in Wierden. „Op de ledenlijst waren mijn vrouw en ik nummer 100 en nummer 101.”

Tot zijn verbazing werd hij drie jaar later gekozen voor diaken. „Ik kreeg drie dagen bedenktijd. Aannemen kon niet, maar bedanken nog minder. In die drie dagen fietste ik elke ochtend over de Aadorpweg in alle vroegte naar de bakkerij. Iedere boom langs de weg riep mij toe: „Hij, Die roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” En echt, er staan een bult bomen langs die weg.”

In 1994 werd Bolier ouderling. Op dit moment is hij de enige ouderling van Wierden. Hij geeft catechisatie aan één groep doopleden, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. „De ouderen gaan voor catechisatie naar Rijssen-Noord. De belijdeniscatechisanten ook.”

Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich de hangzolder met het orgel van orgelmaker Jan Hoogenes uit Sprang-Capelle. Achter de rug van de organist hangt aan de muur de tekst: „Hoe lief’lijk, hoe vol heil­genot, o Heer’, der leger­scharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen.”

In de consistorie hangen acht portretten van ambtsdragers die Wierden hebben gediend, te beginnen met de ouderlingen Hendrikus Eshuis, Mannus Klaas, Herman Hendrik Kleinjan en Albert Beverdam. „Zij hebben veel voor de gemeente betekend.”

In 2010 is het kerkje aan de Vriezen­veenseweg, daterend uit 1918, vanbinnen helemaal opgeknapt, een jaar later werd de buitenkant gereinigd en van nieuwe knipvoegen voorzien. Weer een jaar later zijn de tuin en het straat- en hekwerk vernieuwd.

De geschiedenis van de gereformeerde gemeente in Wierden gaat terug tot het jaar 1899. Rond die tijd kwamen „niet vele wijzen en niet vele machtigen, maar eenvoudige mensenkinderen” op zondag bij elkaar aan huis om een preek te lezen. Vanaf 1912 was Wierden „een stationnetje” van de gereformeerde gemeente te Rijssen (Eskerk). Later werd Wierden een afdeling van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Noord.

Zelfstandig

Eind jaren zeventig stimuleerde ds. J. Mol (Rijssen-Zuid) dat Wierden zelfstandig zou gaan worden. Bolier: „Hij zei: Nu zijn jullie al zo groot, nu kun je wel voor jezelf zorgen.” Op 9 januari 1980 werd Wierden als zelfstandige gemeente geïnstitueerd, tijdens een dienst waarin ds. A. Bregman uit Rijssen het Woord bediende. De consulent uit Rijssen sprak over 2 Thessa­lonicenzen 3:16a: „De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze.”


Boek over historie geref.gem. Wierden

In het recent verschenen boek ”Mijn Woord bewaard” beschrijft R. van Kralingen, ouderling in de gereformeerde gemeente van Rijssen-Noord, de geschiedenis van de gereformeerde gemeente te Wierden.

De geschiedschrijving begint bij de eerste zendelingen die aan de oostkant van de IJssel de heidense bewoners van deze streken met de Bijbel in aanraking brachten. Daarna beschrijft Van Kralingen onder meer de Afscheiding in Twente, de Doleantie, het eerste leesgezelschap in Wierden, de contacten met de gereformeerde gemeente te Rijssen, de bouw van het huidige kerkje in 1918, de ambts­dragers die Wierden dienden en het zelfstandig worden van de gemeente.

Het boek is verkrijgbaar bij de kerkenraad in Wierden: gertbolier@hotmail.com.


Lees ook

Boekje over gg Wierden (1899-2015) (RD.nl, 31-08-2015)

Instituering gemeente Wierden (De Saambinder, 31-01-1980)

Geref. gem. te Wierden weer in gebruik genomen. (Reformatorisch Dagblad, 04-10-1975)