Gg Hoogvliet houdt laatste dienst

De Bethlehemkerk in Hoogvliet werd in 1972 in gebruik genomen. beeld RD, Henk Visscher
3

In de gereformeerde gemeente (gg) te Hoogvliet is zaterdag de laatste dienst gehouden. De gemeente wordt samengevoegd met de gg te Spijkenisse.

Ruim 57 jaar na de instituering van de gemeente houdt deze op te bestaan. De reden is dat het ledental is teruggelopen en de ambten niet meer kunnen worden vervuld.

In de laatste dienst ging consulent ds. H. Brons voor. De predikant van de gg te Vlaardingen sprak uit Hebreeën 13:8: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.”

De predikant herinnerde aan het begin van de gemeente, toen die samenkwam in het hervormd jeugdgebouw aan de Achterweg. Iedereen werd genodigd, men ging uit in de „wegen en heggen.” Mensen werden geroepen om het Woord van God te komen horen.

Al spoedig was het jeugdgebouw te klein. Er kwam een noodkerk, die echter ook te klein werd. Toen werd in 1972 de Bethlehemkerk in gebruik genomen.

„Er is verdriet, nu we hier in Hoogvliet voor de laatste keer in deze Bethlehemkerk samenkomen”, zei ds. Brons. „De Heere heeft veel gegeven in deze Bethlehemkerk, die nu gesloten wordt. Zondag aan zondag mocht hier gesproken worden van het levende Brood. Morgen gaat de roepstem uit in de naburige gemeente Spijkenisse.”

Nu in Hoogvliet voor de laatste keer het Woord openging, wees de predikant erop dat de schrijver aan de Hebreeën opmerkt aan de voorgangers te denken die het Woord van God hier gesproken hebben. „Dat niet alleen, maar Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde.” Voor de ongeveer 85 aanwezigen sprak ds. Brons over de Koning Die leeft; dat Hij leeft van oude tijden af en dat Hij nog altijd leeft. „Deze kerk mag morgen in Spijkenisse verder gaan als Bethelkerk. De kanselbijbel die nu in deze Bethlehemkerk gesloten wordt, mag daar morgen open op de kansel liggen.”

Nadat ouderling T. Kok woorden van dank richtte aan de gemeente en consulent sloot ds. Brons onder het zingen van Psalm 119:45 de kanselbijbel.

Ds. Brons bediende ook zondagochtend het Woord in de gemeente van Spijkenisse.