Gemeente John MacArthur negeert verbod op kerkdiensten

Het gebouw van Grace Community Church. beeld Wikimedia
2

Ondanks een verbod van de rechter in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft de Grace Community Church in Sun Valley zondag een kerkdienst gehouden.

Voorganger John MacArthur stelde aan het begin van de samenkomst dat hij God meer gehoorzaam wil zijn dan de mensen. In een beroepszaak tegen een eerder verbod om diensten te beleggen, bepaalde de voorzieningenrechter dat de gemeente niet nog langer mag samenkomen in het kerkgebouw. Een eerder verbod negeerde de kerkenraad van de megakerk in een voorstad van Los Angeles.

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië hadden MacArthur in verband met de coronacrisis opgedragen te stoppen met het houden van diensten, op straffe van arrestatie of een boete van 1000 dollar per dag. De predikant weigerde dit echter en liet zijn gemeenteleden ‘gewoon’ bij elkaar komen: zonder mondkapje en zonder afstand tot elkaar.

Ook na de uitspraak van vorige week besloot het kerkbestuur om zondag toch een dienst te beleggen in het kerkgebouw. Enkele duizenden mensen woonden die zondagmorgen bij. Aan het begin van de dienst legde John MacArthur een verklaring af. Daarin somde hij de lijst op van in totaal tweeëntwintig voorschriften waaraan de kerk moet voldoen, wil zij in de open lucht dienst houden. Het horen van sommige voorschriften riep soms bij de aanwezigen de lachlust op.

John MacArthur zei in zijn inleidende toespraak dat het verbod op het houden van kerkdiensten in het kerkgebouw een schending is van de grondwettelijke vrijheid. „Maar belangrijker is dat God Zijn gemeente heeft geboden om op de eerste dag van de week samen te komen. Dat telt meer dan een uitspraak van de rechter.”

De autoriteiten zeggen „dankbaar” te zijn voor de uitspraak die de rechter vorige week heeft gedaan, zo lieten zij aan persbureau Religious News Service weten. In een verklaring gaven zij aan dat er inmiddels meer dan 6000 inwoners van de regio Los Angeles zijn overleden aan het coronavirus. „We stapten pas naar de rechter na eerdere pogingen om samen te werken met de leiders van Grace Community Church waar het gaat om het beschermen van de volksgezondheid. We gaan nu kijken hoe we samen met hen aan een plan kunnen werken om de erediensten buiten te beleggen, met inachtneming van de afstandsregels en het gebruik van gezichtsbedekkend materiaal.”

Het houden van dienst in de openlucht vindt John MacArthur geen optie, „zeker niet als de overheid ons dwingt”, zo zei hij zondag. Daarnaast wees hij erop dat tien dagen geleden de huur van het nabijgelegen perceel, tot nu toe op zondag in gebruik als parkeerplaats, is opgezegd.

De predikant zei niet bang te zijn voor de waarnemers die op last van de rechter op het terrein aanwezig zijn om te bezien of de kerk zich aan de opgelegde maatregelen houdt. „Ze zijn welkom. Ook voor hen heb ik een goed woord.” Advocaat Jenna Ellis ziet de voorziening van de rechter als een „tijdelijke tegenslag. We willen doorgaan in onze strijd voor het grondwettelijk beschermde recht van ds. MacArthur en Grace Community Church om kerkdiensten te houden.”