Geduld van ICRC over positie van vrijgemaakten raakt op

ICRC-conferentie 2017

De ICRC heeft nauwelijks waardering voor de standpunten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) inzake de vrouw in het ambt. De toon van veel afgevaardigden was maandag opvallend scherp. „We moeten nú schorsen, met onmiddellijke ingang.”

Ds. Heon Soo Kim uit Zuid-Korea wees erop dat het openstellen van de ambten in een breder kader staat. „Als de GKV denken dat ze de Bijbel aan hun kant hebben, wat doen ze dan met Romeinen 14 en 15, over de zwakken in het geloof? En wat doen zij met de andere kerken? Als zij dan denken dat zij de vrijheid hebben om de ambten open te stellen, dan zijn zij kennelijk de sterkeren. Maar wat doen zij dan met de zwakkeren?”

Ds. Daniel Tonga (Kenia) sprak van een „cruciaal” moment. „We hebben maar één Bijbel gekregen. Laten de GKV hun positie overwegen. We zijn hier niet om het Koninkrijk af te breken maar op te bouwen.”

Ds. David Miller (Schotland) zei tegen de openstelling van de ambten voor de vrouw te zijn. „In welke kerk dan ook.” Hij deed een dringend verzoek aan de GKV om hun beslissing te heroverwegen.

Prof. David McKay (Noord-Ierland) zei „zeer bezorgd” te zijn over de situatie van de GKV. „We waren blij met de mogelijkheid die de GKV gaven om samen met hen te spreken over de ambten. Opvallend dat de buitenlandse kerken één stem lieten horen en ertoe opriepen om niet de weg van openstelling van de ambten voor de vrouw te kiezen. Het was zeer teleurstellend dat de oproep en aanmoediging van de buitenlandse kerken door de GKV genegeerd is.”

Ds. Peter Van der Meyden (Canada) vroeg zich af of enig gesprek van de zusterkerken met de GKV erin geresulteerd heeft dat de GKV ooit hun koers hebben heroverwogen.

Ds. Jack Moesker van de Canadian Reformed Churches, de zusterkerken van de GKV, zei dat zijn kerk al sinds 2008 met de GKV heeft gesproken. „Op diverse momenten en in commissies. Maar we hebben helaas geen effect gezien na al deze gesprekken.”

Ds. Scott Wilkinson (Canada) vond dat de GKV zich moeten schamen. „De exegese van het synodebesluit is verschrikkelijk, veroorzaakt onnodige verdeling en partijschap in de kerk. De hermeneutiek is belabberd: daar waar de Bijbel duidelijk spreekt, wordt deze aangepast aan de maatschappij. De GKV moeten naar huis gestuurd worden.”

Motie CGK

De motie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om de GKV een periode van bezinning te geven, ontmoette wel hier en daar waardering, maar bij de meeste afgevaardigden was het geduld met de GKV op. Ds. Pieter Boon (Zuid-Afrika) sprak van een goede intentie van de motie van de CGK, maar zij kwam te laat. „De GKV hebben besloten tot onmiddellijke invoering van het besluit. De motie was mogelijk geweest wanneer de GKV besloten hadden om hun besluit pas in 2021 in te voeren.”

Ds. Raymond Sikkema (Canada) sprak zelfs van een „ironisch” voorstel van de CGK. „Het onderwerp staat al tien jaar op de agenda en de GKV zijn vele malen aangesproken door de zusterkerken.” Hij sprak ook van een „misleidend” voorstel, omdat het suggereert dat de GKV zijn overvallen door dit besluit. „Het voorstel van de CGK laat het beslismoment aan de GKV. Dat is niet goed, want de ICRC heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De ICRC moet nú schorsen, met onmiddellijke ingang. En God zegene deze beslissing, zodat de GKV zullen terugkeren tot de grondslag van de ICRC.”

Dr. Roland Ward (Australië) nam het wel op voor de GKV. „Je kunt je niet alleen baseren op de constitutie. Dan wordt de belijdenis als onfeilbaar verheven en mag je kennelijk niet verder bevraagd worden.”

Het argument: „de Schrift is duidelijk” heeft voor dr. Ward geen waarde. „Dat doet de Rooms-Katholieke Kerk ook over bijvoorbeeld: „dit is Mijn lichaam.” Hij vond de motie van de OPC niet optimaal, maar die van de CGK evenmin. Hij wilde de GKV tot maximaal eind van dit jaar de tijd geven.

Met name de reactie van dr. Tony Curto van de OPC was scherp. „We hebben dit theologisch volleybal al een paar jaar gespeeld en de bal gaat van de ene kant naar de andere. We moeten ons afvragen of we wel snel genoeg hebben gehandeld. Door al die gesprekken zijn gezinnen heen en weer geslingerd.”

De ICRC wordt volgens hem gevraagd nu iets te doen. „Geen symbolische handeling, maar een duidelijke uitspraak. Ik heb door de jaren heen geen nieuwe argumenten van de GKV gehoord, maar wel een nieuwe taal. Eerst was het een nieuwe hermeneutiek, nu een nieuwe benadering, maar andere kleren aandoen veroorzaakt geen nieuwe persoon. De GKV passen niet meer in de ICRC.”