Enquête: Rk-kerken in financieel zwaar weer

De basiliek van de heiligen Agatha en Barbara te Oudenbosch. beeld RD, Henk Visscher

Rooms-katholieke parochies lopen duizenden euro’s aan collectegeld en andere inkomsten mis nu ze geen publieke vieringen kunnen houden door de coronamaatregelen.

Dat blijkt uit afgelopen week gepubliceerd onderzoek van het Katholiek Nieuwsblad (KN).

Om een indruk te krijgen van hoe de collecte-inkomsten van parochies veranderd zijn door de crisis, zette het KN een enquête uit. Van de ruim 420 aangeschreven parochies en parochiefederaties uit alle zeven bisdommen reageerde ongeveer een kwart.

Het merendeel (bijna 60 procent) geeft aan dat de inkomsten uit de collecten voor hen „redelijk belangrijk” zijn. In een even groot deel van de parochies wordt op dit moment helemaal geen collecte meer gehouden. De alternatieven waarmee her en der wordt geëxperimenteerd, zoals een oproep tijdens onlinevieringen of een collecteapp op de smartphone, lijken weinig zoden aan de dijk te zetten. „Een overgrote meerderheid van de parochies zag daardoor een substantiële daling van de collecte-inkomsten van 40 procent of meer. Ook signaleren parochies teruglopende inkomsten uit parochie-activiteiten, verhuur en beleggingen.”

Een opvallend verschil tekent zich volgens het Katholiek Nieuwsblad af tussen het noorden en zuiden van ons land. „Juist in het ”katholieke zuiden” wordt de financiële pijn van de coronamaatregelen het hardst gevoeld. Natuurlijk is het goed hierbij te beseffen dat het zuiden het vroegste en hardste getroffen werd door het coronavirus.”