Een gedenkteken bij 35 jaar Jacobus Fruytier

In het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Elspeet werd maandagavond een van de jaaropeningen van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap gehouden. beeld RD

Twee gedenktekens liet Jozua oprichten nadat het volk Israël droogvoets door de Jordaan was getrokken. „Zouden wij, met Jozua, niet opnieuw een gedenkteken moeten oprichten nu de Fruytier 35 jaar bestaat?”

Die vraag wierp ds. J. B. Huisman maandagavond in Elspeet op tijdens de opening van het 36e cursusjaar van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, met vestigingen in Apeldoorn, Uddel en Rijssen. Ook in Apeldoorn, Ede en Rijssen hadden openingsbijeenkomsten plaats.

Ds. Huisman, predikant van de gereformeerde gemeente te Ermelo, nam zijn uitgangspunt in de geschiedenis zoals beschreven in Jozua 4. „Droogvoets gaat het volk Israël door de Jordaan, naar het Beloofde Land. Een wonder Gods. Maar straks komt er een nieuwe generatie die óók moet weten dat die God het zo waard is om gevreesd en gediend te worden. Jozua geeft daarom opdracht twee gedenktekens op te richten.”

Vijfendertig jaar geleden werd er ook een gedenksteen opgericht toen de Jacobus Fruytier mocht starten, zei ds. Huisman. „Door ouders die er misschien nu niet meer zijn. En zo staan we vanavond opnieuw rond een gedenkteken: 35 jaar Fruytier. Ouders, kunnen uw kinderen nu vertellen wat voor u de diepste reden is om hen toe te vertrouwen aan de Fruytier? Dat is toch omdat uw kinderen een ziel hebben, een onsterfelijke ziel?”

Woensdag gaan de deuren van de school weer open, aldus de predikant. „Heb je het zo weleens gezien, dat je naar de Fruytier mág? Deze wereld gaat voorbij. Er is geen beter leven dan een leven met God. We hebben daarom dé Steen nodig, de Rotssteen, de Heere Jezus Christus.”

Gedurig gebed

J. Heres, lid van het college van bestuur van de Fruytier, blikte eveneens terug op de achterliggende 35 jaar. „In de jaren zeventig waren er ook in deze omgeving ouders die met zorgen liepen. Hun kinderen gingen naar de reformatorische lagere school, maar daarna? Op veel vervolgscholen ging de Bijbel nog wel open, maar werd de inhoud versmald. De Bijbel was alleen nog maar een goed boek, en Jezus een goed voorbeeld.”

De signalen die bij kerkenraden binnenkwamen werden steeds sterker, en in 1974 kwam het, in overleg met de VGS, tot de oprichting van een schoolvereniging. Toch duurde het nog tot 1984 voordat de overheid goedkeuring gaf voor de oprichting van de Fruytier in Apeldoorn. „Groot was toen de verwondering.”

Anno 2019 moeten reformatorische scholen zich richting politici steeds vaker verantwoorden, constateerde het bestuurslid. „Hoe komt dat? Laten we waken voor te gemakkelijke antwoorden. Welke indruk laten wij achter in de maatschappij? We zien heel mooie voorbeelden: van vreemden die onze school bezoeken en zeggen: Ik voel me thuis bij jullie. Maar er zijn ook minder mooie voorbeelden: van mensen die er tegenop zien dat het schooljaar weer begint, vanwege de lange rijen fietsen die dan weer voorbijkomen met veel lawaai, muziek en rommel.”

Heres riep de vele aanwezigen op tot een „gedurig gebed” voor de school. „Ook ’s morgens vroeg, tijdens de dagopeningen. Want als de Bijbel opengaat, gaat ook de duivel rond.”