Ds. W. J. van den Brink doet intrede in hhg Stellendam

Ds. W. J. van den Brink. beeld RD, Henk Visscher

Ds. W. J. van den Brink is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente te Stellendam. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. J. W. van Estrik uit Goedereede voor. De tekst was genomen uit 2 Korinthe 11:2.

In de middagdienst deed ds. Van den Brink intrede met de woorden uit 2 Timotheüs 4:1-2.

De nieuwe predikant werd toegesproken door wethouder D. Markwat (Goeree-Overflakkee), ds. D. Hoolwerf namens de plaatselijke hervormde gemeente, ds. Van Estrik als scheidend consulent en als preses van het breed moderamen van de classis Zuid-West en scriba J. M. van Oostenbrugge namens het kerkbestuur en de gemeente. Daarna zong de gemeente haar nieuwe herder en leraar toe Psalm 119:53.

De hersteld hervormde gemeente van Stellendam is vijftien maanden vacant geweest.