Ds. Van den Berg doet intrede in hervormd Sint Anthoniepolder

De hervormde kerk te Sint Anthoniepolder. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Ds. J. A. van den Berg is woensdag –11 september– verbonden aan de hervormde gemeente Sint Anthoniepolder.

De bevestigingsdienst werd geleid door consulent ds. B. L. P. Tramper uit Oud-Beijerland. Hij preekte over 2 Korinthe 3:5b en 6 – „Geen letterknecht, maar dienaar van de Geest.”

In de avonddienst deed ds. Van den Berg intrede met de woorden uit 2 Korinthe 4:7: „Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.”

Aansluitend werd ds. Van den Berg toegesproken door ds. C. Doorneweerd uit Strijen namens de werkgemeenschap van predikanten, door loco-burgemeester P. J. van Leenen namens de burgerlijke gemeente Hoeksche Waard, door ouderling Rozeboom uit Grand Rapids en door ouderling Boer namens de gemeente.

Ds. Van den Berg werd door de gemeente de verzen 1 en 3 uit Psalm 135 toegezongen.

De predikant diende bijna zes jaar de Providence Reformed Church te Grand Rapids (VS).