Ds. Sok (CGK) 25 jaar predikant: Alleen zaaien, niet wroeten

Ds. H. K. Sok. beeld Martin Mooij

„Een predikant zaait, maar hij kan het geloof niet geven. Te weten dat God het geeft, zorgt voor ontspanning”, aldus ds. H. K. Sok. De christelijke gereformeerde predikant uit Opperdoes stond zondag (6 oktober) 25 jaar in het ambt.

Op zijn bureau in zijn studeerkamer staat een kaart van de Matterhorn met een Bijbeltekst –Jozua 1:9– erop: „Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heengaat.” Hij kijkt er elke dag naar. Het gezin Sok gaat vaak met vakantie naar Zwitserland. Het is natuurlijk mooi om de Matterhorn na de vakantie te blijven zien, maar dat is niet de echte reden dat die kaart er staat. Het gaat hem om de Bijbeltekst.

Die heeft te maken met het beroep uit Opperdoes, negen jaar geleden. Ds. Sok stond toen in Drogeham en was aan de gemeente verbonden. De tekst kwam drie keer bij hem binnen en speelde een doorslaggevende rol in zijn besluit om het beroep aan te nemen naar het Noord-Hollandse dorp, in een seculiere omgeving. „De eerste keer was toen een ouderling uit Drogeham de tekst las. De tweede keer las ik de tekst zelf in een dagboek. De tekst kwam nog meer naar me toe en ik meende dat de Heere me de weg naar Opperdoes wees. De derde keer stuurde iemand op een bijzonder moment juist deze tekst per mail. Toen durfde ik niet meer te weigeren en heb ik het beroep aangenomen.”

Toen hij vanuit Opperdoes over de Afsluitdijk terugreed, kwam toch de bestrijding op hem af of hij wel de goede keuze gemaakt had. Thuis zag hij dat er een kaart was gekomen met de tekst Jozua 1:9. „Toen was de twijfel weg”, zegt hij, waarna hij even stilvalt. De kaart van de Matterhorn, die op het bureau staat, kreeg hij later van zijn dochter.

Ds. Sok heeft het nodige meegemaakt in zijn huidige gemeente en is er hecht mee verbonden. Hij hield er zondagmorgen zijn jubileumpreek. ’s Middags preekte hij in de gemeente van Putten, waar hij 25 jaar geleden begon. Hij was toen 34 jaar. Zijn vader was boer en Harry zou het ook worden. Het boerenbedrijf ligt hem nog na aan het hart. „Het mooiste beroep na predikant is dat van boer”, zegt hij op de dag van de boerenprotesten. De roeping tot het ambt werd hem te sterk in de tijd van zijn belijdenis. Tijdens het belijdenisgesprek kwam zijn tot dan verborgen wens om predikant te worden naar voren. Daarna ging het snel.

Harry Sok, die de middelbare landbouwschool gedaan had, ging naar het avondgymnasium in Groningen. Hier kreeg hij de liefde tot de studie en tot de Nederlandse taal. Ds. Sok heeft veel geschreven. Hij was scriba van diverse classes, nu van de classis Haarlem, en notulist van de generale synode van 2016. Ook is hij eindredacteur van De Wekker, het blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het betekent dat hij meedenkt over de opzet van het blad en dat hij de tekst nakijkt op taalfouten. „Ik wil graag betrokken zijn maar niet op de voorgrond treden”, zegt hij.

Tijdens zijn studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn vloog het hem soms aan dat hij niet meer op de boerderij woonde. Dan zette hij zijn raam open en rook de geur van het gras. Af en toe ging hij bij een boer werken. Dat doet hij nu nog. In het voorjaar maait hij voor dag en dauw het gras bij een gemeentelid dat een boerderij heeft.

Een les van zijn vader, die boer was in hart en nieren, is hij nooit vergeten. „Toen mijn vader nog maar net boer was, was het koren twee weken na het zaaien nog niet opgekomen. Hij begon in de grond te wroeten op zoek naar ontkiemde plantjes, maar vond ze niet. Een week later kwam het koren op, behalve op de plaats waar hij gewroet had.”

Ds. Sok past het verhaal toe op zijn eigen werk. „Een predikant moet het Woord van God zaaien, maar hij moet niet gaan wroeten naar wat het opgeleverd heeft. Hij kan de mensen het geloof niet geven. Dat is het werk van God.”

Dat te weten helpt hem. „Het geeft me ontspanning, ook in het kerkelijk leven. ’s Avonds leg ik, op aanraden van prof. Van ’t Spijker, mijn werk in de handen van God met de gedachte: „Heere, het is Uw kerk, ik ga slapen.” Ik heb nog nooit lang wakker gelegen over problemen van de kerk, ook nu niet, vlak voor de synode, die heel spannend gaat worden. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik me zorgen maak.”

Levensloop ds. H. K. Sok

Harm Klaas Sok werd op 21 december 1959 geboren in Nieuw-Balinge (Drenthe), toen nog gemeente Westerbork. Nadat hij er aanvankelijk voor gekozen had om boer te worden, veranderde hij en ging hij theologie studeren aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 1994 deed ds. Sok intrede in de christelijke gereformeerde kerk te Putten. Daarna volgden Drogeham (2004) en Opperdoes (2010-heden).

Ds. Sok was jarenlang de vaste scriba in de classes Amersfoort en Leeuwarden en is dat nu in de classis Haarlem. Hij werd afgevaardigd naar de synodes van 2007, 2013 en 2019 en was notulist op de laatste synode. Ook naar de komende synode is hij afgevaardigd.

Het echtpaar Sok-Uitslag heeft vier kinderen en drie kleinkinderen.