Ds. Smouter: NGK moeten bouwen aan gegeven eenheid

Bidstond voor de landelijke vergadering van de NGK. beeld RD

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bouwen samen aan een nieuw kerkverband. Maar uiteindelijk is het God Die eenheid geeft en Zijn kerk bouwt.

Dat is de les van 2 Samuel 7, zegt ds. W. Smouter vrijdagavond tijdens een bidstond voor de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). In dat hoofdstuk gaat het over koning David, die in een kostbaar cederhouten paleis in Jeruzalem woont. Maar de ark van het verbond van God staat in een „grijs tentje in zijn achtertuin.” Dat klopt niet, vindt David. Hij wil een „passende” tempel voor God bouwen.

De profeet Nathan geeft snel zijn goedkeuring aan het verlangen van koning David. De bouw van een tempel was een lang voorbereid plan van God, aldus ds. Smouter, voorzitter van de laatstgehouden landelijke vergadering. „In Deuteronomium staat dat er een huis van God zal komen als het volk rust krijgt van zijn vijanden. Die tijd is nu gekomen.”

David heeft dus goede intenties, de bouw is volgens Gods gebod en ook op Zijn tijd. Maar toch moet Nathan naar de koning om te zeggen dat de bouwplannen niet doorgaan. „Je kunt niet zeggen dat God het plan afkeurt, maar wel dat Hij het corrigeert.”

In heel de Bijbel komt God naar voren als Degene Die geeft, zegt ds. Smouter even later. „Hij zou Zelf in een offerlam voorzien. En als er Eén is Die niet van onderaf maar van bovenaf is gegeven, dan is het Jezus wel. Hij is gekomen om te sterven in onze plaats. God komt dus Zelf om Zijn huis te bouwen. God geeft Zich aan ons.”

2 Samuel 7 is volgens de predikant een „kostbare” tekst voor kerkbestuurders, voor bouwers in Gods koninkrijk. „Niet wij bouwen een kerk voor God omdat Hij die zo nodig heeft. Nee, Hij bouwt een huis voor ons.”

Een van de punten waarover de afgevaardigden naar de landelijke vergadering zich de komende tijd zullen buigen, is de hereniging met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). De NGK ontstonden in de jaren zestig uit de vrijgemaakte kerken. Het plan is om in 2023 weer één kerk te vormen.

Ds. Smouter: „Een van de dingen die we zullen bespreken, is het belangrijke proces van hereniging met de kerken waarvan we vervreemd zijn. We zullen nooit mogen zeggen: Wij gaan iets mooi bouwen voor God. De kerk is de ”kuriakè”, dat wat van de Heere is. Van Hem zijn we alleen. Hij schenkt ons een plek, een huis, een eeuwig huis. Dat moeten we in gedachten houden in al het werk van de landelijke vergadering.”

De NGK kunnen net als David de juiste intenties hebben en naar Gods gebod en op Zijn tijd aan eenheid werken, zegt de predikant. „Maar als we zelf iets moois voor God willen bouwen, dan zal Hij zeggen: „Doe dat maar niet.” Of ontvangen we wat Hij geeft: eenheid? We zongen zojuist: „U maakt ons een, U bracht ons tezamen.” Dat zal onze vergadering moeten stempelen.”

De afgevaardigden moeten dan ook ruimte nemen om te ontvangen, vindt hij. „Laten we niet in korte tijd alle rapporten erdoor jassen, maar de tijd nemen om samen bij God te zijn. Besef dat de kerk van God is. Wij bouwen de kerk niet; die is er al: in Christus. Hij is Koning. Hij bouwt Zijn huis, voor altijd en eeuwig.”