Ds. R. W. Mulder doet intrede in hhg Montfoort

Ds. R.W. Mulder. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. R. W. Mulder is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente te Montfoort. Hij was predikant te Leerbroek. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. A. J. Britstra uit Maartensdijk. De tekst voor de prediking was Handelingen 8:35. Het thema van de preek luidde: ”Door de dwaasheid der prediking”.

’s Avonds in de intrededienst bediende ds. Mulder het Woord uit Handelingen 16:10. Het thema was: ”Geroepen om het Evangelie te verkondigen”.

Na de avonddienst werd de predikant toegesproken door de consulent ds. Britstra namens de classis Midden-Oost; en door scriba J. N. van der Wind namens kerkenraad, kerkvoogdij, notabelen en gemeente. De predikant werd toegezongen uit Psalm 119:9 en 25.

De gemeente Montfoort was anderhalf jaar vacant.