Ds. P. D. J. Buijs over synodebesluit homoseksualiteit

Synode CGK 2016
Ds. P. D. J. Buijs. beeld Maarten Buijs

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken wezen dinsdag alle bezwaren tegen een eerder genomen besluit over homoseksualiteit en homorelaties af.

Preses ds. P. D. J. Buijs legt uit waarom.

buijshomo