Ds. P. D. J. Buijs (CGK): Teleurstellend besluit GKV over vrouw in ambt

Synode GKV 2017
Ds. P. D. J. Buijs. beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaf donderdag en vrijdag groen licht aan vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten. Ds. P. D. J. Buijs, preses van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), spreekt van een „teleurstellend” besluit. „Ik had echt gehoopt op een andere uitkomst. We zijn allebei kerken die willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis. Nu is er sprake van een ingrijpend verschil in de interpretatie van de Schrift.”

De CGK wezen in 1998 vrouwelijke ambtsdragers af.

In de plaatselijke samenwerking met de GKV zullen dezelfde regels gaan gelden als bij gemeenten die samenwerken met een Nederlands gereformeerde kerk. „De minst verstrekkende kerkorde is dan doorslaggevend. In concreto: in gezamenlijke kerkdiensten zullen geen vrouwelijke ambtsdragers dienstdoen. Dat is nu ook al het geval in samenwerkingsgemeenten van christelijk gereformeerden en Nederlands gereformeerden.”

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken zou komende donderdag vergaderen over de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). Dit wordt 10 oktober, zo werd vrijdag bekend.

Het is de bedoeling dat de CGK in de GTU gaan samenwerken met de GKV en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. Buijs wil geen uitspraak doen over de invloed van het GKV-besluit op de vorming van de GTU. „Of het besluit gevolgen heeft, zal de synode in onderling overleg moeten bepalen. Ik kan daar verder niks over zeggen.”

---

Lees ook:

GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen (RD.nl, 16 juni 2016)