Ds. K. Hak doet intrede in hervormd Lienden

Ds. K. Hak is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Lienden. De dienst van bevestiging werd geleid door ds. D. Boers uit Goudswaard. Hij preekte over 2 Timotheus 2:1-13, met als kerntekst vers 1.

In de middagdienst deed ds. Hak intrede. Hij preekte over Efeze 3. De centrale vraag die de predikant stelde, was: „Zijn we een krachtige gemeente of een gemeente die leeft van Zijn kracht?”

Voorafgaand aan de intrededienst werd ds. Hak toegesproken door ds. A. Snoek, voorzitter van de Werkgemeenschap Rivierenland-Oost en consulent, en door de voorzitter van de kerkenraad, jeugdouderling A. W. van Vugt.

De gemeente zong haar nieuwe predikant en zijn gezin Psalm 67:1 in aangepaste vorm toe.