Ds. H. Molendijk begraven in Oud-Beijerland

Ds. H. Molendijk, emeritus predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, is dinsdag in Oud-Beijerland ter aarde besteld.

Tijdens de rouwdienst, die plaatsvond in kerkgebouw Anathoth van de hersteld hervormde gemeente te Oud-Beijerland, ging ds. R. Bakker voor. Hij stond stil bij Openbaring 14:13: „En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.”

Na het zingen van psalm 43 vers 4 voerde proponent A. J. van Wingerden het woord namens het kerkverband. Hij sprak naar aanleiding van Filippenzen 1:21: „Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.”

Op de begraafplaats voerde ds. R. Bakker het woord. Ouderling J. van Wetten sloot de rouwplechtigheid af met het lezen van Openbaring 7:9-17 en met gebed.

Ds. Molendijk overleed op 7 augustus. Hij werd 78 jaar.