Ds. Eisinga doet intrede in protestants Gorinchem

Interieur van de Grote Kerk in Gorinchem. beeld RD, Henk Visscher

Ds. R. R. Eisinga is zondagmorgen bevestigd als predikant van de protestantse wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem.

In de bevestigingsdienst ging ds. B. J. P. de Bruin uit Middelburg voor. Hij preekte over 2 Korinthe 4:7: „Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.” De gemeente zong de predikant Psalm 134:3 toe en het gemeentekoor vervolgde met ”The Lord bless you and keep you” (John Rutter).

In de middagdienst deed ds. Eisinga intrede vanuit Lukas 7:40. Het thema van de verkondiging was ”Iets te zeggen hebben in de stad”. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ds. H. E. Veldhuijzen, consulent en vertegenwoordiger van de werkgemeenschap Gorinchem, ds. A. Wijting namens de protestantse gemeente Gorinchem en A. C. Duijzer, voorzitter van de wijkkerkenraad.