Ds. De Mots doet intrede in hervormd Drievliet-Oostendam

De Ichthuskerk in Ridderkerk-Drievliet. beeld RD
2

Ds. E. de Mots is zondag bevestigd als wijkpredikant van de hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam in Ridderkerk. De bevestiging vond plaats in de Ichthuskerk. Ds. M. Messemaker hield de preek en ds. G. D. Kamphuis deed de bevestiging. De tekst voor de preek was Jeremia 3:17: „Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël.”

In de middagdienst deed ds. De Mots intrede, in de Immanuëlkapel, met als tekst 2 Thess. 3:5. De nieuwe predikant werd toegesproken wethouder Marten Japenga namens de gemeente Ridderkerk, door consulent ds. J. P. J. Voets namens de werkgemeenschap van predikanten en het ministerie en door scriba Rien van Zetten namens de wijkgemeente en namens de algemene kerkenraad.