Ds. D. J. Diepenbroek scriba synode HHK

Ds. D. J. Diepenbroek uit Rouveen is vrijdag verkozen als scriba van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk. beeld Sjaak Verboom

De Hersteld Hervormde Kerk biedt een hbo-opleiding aan tot evangelist of kinderevangelisatiewerker. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van meerdere vakken uit de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO).

Dat meldde de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) maandag in een persbericht.

De commissie evangelisatie deelde vrijdag tijdens de vergadering van de generale synode mee dat er in 2019 „belangrijke stappen gezet zijn op de weg naar het opleiden van personen in het evangelisatiewerk.” Na overleg met de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), die uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten, is een selectie gemaakt uit het vakkenaanbod van de CGO „met daarin voldoende aandacht voor theoretische en praktische toerusting.” Vanaf het cursusjaar 2020-2021 is het mogelijk te starten met een vierjarige hbo-opleiding.

De synode besprak verder de jaarverslagen van verschillende commissies. Ook verleende zij goedkeuring aan het visiedocument ”Tot een getuigenis” van de commissie Israël. De commissie heeft dit document vormgegeven in vijftien stellingen.

Coronamaatregelen

De vergadering werd vrijdag vanwege de coronamaatregelen niet gehouden in het kerkelijk bureau van de HHK in Veenendaal, maar in Congrescentrum Mennorode te Elspeet. Het was de eerste synodevergadering van dit jaar; de bijeenkomsten van maart en juni gingen niet door.

De vergadering begon met de verkiezing van drie nieuwe leden van het breed moderamen. Scriba (secretaris) ds. L. W. Ch. Ruijgrok uit Poortvliet was aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft de synode van 2005 tot 2011 en van 2017 tot 2020 gediend als scriba. Van 2011 tot 2017 was hij preses (voorzitter). Als nieuwe scriba werd ds. D. J. Diepenbroek, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Hasselt-Rouveen-Zwolle e.o., verkozen.

Ds. K. J. Kaptein (Ridderkerk), ouderling P. D. Knöps (Nieuwe-Tonge) en diaken E. T. Draaijer (Kesteren) werden voor een nieuwe termijn verkozen en de ouderlingen P. de Bie (Loon op Zand) en G. G. van Delft (Katwijk aan Zee) werden voor het eerst in het breed moderamen verkozen.

Ontevreden

Synodepreses ds. R. P. van Rooijen had tijdens zijn openingswoord gesproken over Numeri 14:19. Hij stelde dat mensen nu niet beter zijn dan het murmurerende volk Israël in de woestijn. „In het begin van de coronacrisis waren veel gemeenteleden onder de indruk, maar dat is meer en meer weggeëbd. Wij zijn ontevreden over de overheid. Wij willen weer naar de kerk. Wij willen weer zingen.” De predikant uit Oosterwolde wees erop dat men als Daniël moet buigen voor de Heere en schuld moet belijden voor Zijn aangezicht.