Ds. A. Verschuure: Voorbeelden uit werken Bunyan bruikbaar in preek

Opening van de bijeenkomst door ds. B. J. van Boven. beeld RD
14

Beelden uit de boeken van John Bunyan mogen in de prediking gebruikt worden om duidelijk te maken wat de Heere doet in een mensenhart. Dat zei ds. A. Verschuure zaterdag tijdens de ontmoetingsdag van de John Bunyan Stichting.

De predikant van de gereformeerde gemeente in Capelle aan den IJssel-Middelwatering sprak zaterdagmiddag in het gebouw van het Van Lodensteincollege in Barneveld. Daar waren zo’n 500 bezoekers afgekomen op de tweede ontmoetingsdag van de John Bunyan Stichting.

De bijeenkomst werd geopend door ds. B. J. van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente in De Valk-Wekerom. Hij stond naar aanleiding van Efeze 6:10-20 stil bij de geestelijke wapenrusting. „Van nature verkeren we allen in oorlog met God. Bunyan tekent in zijn boek De Heilige Oorlog dat we die geestelijke wapenrusting niet hebben, maar wel een andere. Met wapens als de valse hoop en de ijzeren borstplaat van een ongevoelig hart.” De predikant wees er op dat de duivel een mens vasthoudt, zo lang hij kan. „Er moet dus een wonder gebeuren. En dat wonder verheerlijkt de Heere als Hij van dood levend maakt, als Hij de stad Mensenziel gaat innemen.”

Ds. Verschuure hield een inleiding over aspecten van werken van Bunyan in de prediking. Volgens de predikant is het in lijn met de schaduwdienst in het Oude Testament en de gelijkenissen van Christus in het Nieuwe Testament, dat predikanten voorbeelden mogen gebruiken om Bijbelse begrippen te verduidelijken. „Ik denk dat juist de werken van Bunyan geschikt zijn om voorbeelden aan te ontlenen. Bunyan beschrijft geen persoonlijke belevenissen, maar gebruikt zakelijke, bevindelijke, Schriftuurlijke beelden van hoe de Heere Zijn Zaligmakende werk verheerlijkt in het hart van een verloren Adamskind.”

Een voorbeeld kan nóg zo goed gekozen zijn, aldus ds. Verschuure, maar geestelijke zaken worden pas verstaan als het licht van de Geest er over valt. Bovendien mag een voorbeeld niet overheersen, aldus de predikant. „Dat trekt af van Gods Woord. Het gaat in de eerste plaats om de vraag: „Wat zegt de Heere.””

Christenreis

Ds. Verschuure behandelde enkele beelden uit Bunyans’ boek De Christenreis, zoals van Christen die de stad Verderf uitgaat. Door Woord en Geest is hij wakkergeschud uit zijn doodsslaap en hij krijgt een pak van zonden op zijn rug. Christen houdt het niet meer uit en gaat op reis. „Hij gaat in de eenzaamheid zijn weg, zijn geestelijke doodstaat is de nood van zijn hart, hij is ongelukkig en missend. Hij buigt zijn knieën. Zo begint het als de Heere een nieuw hart geeft. De vraag is natuurlijk of u dat herkent in uw hart.”

Christen raakte zijn pak van zonden kwijt bij het kruis. Het pak verdwijnt in het graf. Ds. Verschuure wees er op dat er verschil is tussen zien op Christus en de wetenschap vergeving van zonden te hebben ontvangen. „Zult u staan naar de wetenschap dat niet alleen de Borg Christus spreekt in uw leven, maar ook de Vader als Rechter spreekt van vergeving?”

Tijdens de middag werd het door A. C. H. van Vuuren hertaalde boek De Heilige Oorlog gepresenteerd. Van Vuuren deelde het boek op in 52 hoofdstukken, met zeven paragrafen, zodat het mogelijk is om het precies in een jaar te lezen. Volgens de vertaler komt in de Christenreis vooral het priesterlijke en profetische werk van Christus naar voren, terwijl in De Heilige Oorlog het accent ligt op het Koninklijke werk van de Messias.