Dr. Burger per september 2022 hoogleraar TUK

Dr. Hans Burger. beeld TUA/Melle Rozema

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van dr. J. M. (Hans) Burger tot hoogleraar systematische theologie in Kampen.

Dat liet de Theologische Universiteit Kampen (TUK) vrijdag weten, na schriftelijke besluitvorming hierover door de synode. „Dr. Burger doorloopt op dit moment een tenure track gericht op het hoogleraarschap en zal bij succesvolle afronding daarvan per 1 september 2022 benoemd kunnen worden”, aldus de TUK.

De generale synode bekrachtigde daarnaast de benoeming van prof. dr. Hans Schaeffer tot hoogleraar praktische theologie, waarmee overigens op de synode van Meppel (2017) al was ingestemd.

Kerkrecht

De komende jaren komt er ook versterking op het gebied van kerkrecht, aldus de vrijgemaakte universiteit. „De synode stemde in met de instelling van een buitengewone leerstoel kerkrecht, verbonden aan het Deddens Kerkrecht Centrum. Nu dit besluit is genomen zal het college van bestuur een benoemingsprocedure inrichten voor de bezetting van deze leerstoel.”

Vanwege de vestiging van het Neo-Calvinist Research Institute is de opdracht van de leerstoel van prof. dr. G. Harinck aangepast, meldt de TUK verder. „Deze buitengewone leerstoel richt zich op de geschiedenis van het neocalvinisme in internationaal perspectief.”