Diaconaat CGK en HHK: Meer samenwerking

Synode CGK 2016
Het Voedselloket in Almere heeft zo’n 600 gezinnen die in armoede leven als klant. beeld RD, Henk Visscher

Het deputaatschap diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaan samen om tafel „om de contacten uit te bouwen en te versterken.”

Dat maakte ds. M. Visser, voorzitter van het deputaatschap, dinsdagmorgen tijdens de generale synode van de CGK in Nunspeet bekend.

Tijdens de vorige vergaderweek, in oktober, zei de predikant onder meer dat de samenwerking met de HHK „een lastig punt” is omdat die kerk „wel een commissie maar geen diaconaal bureau kent, zoals de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken dat wel hebben. Er ligt geen concreet plan, maar we blijven waar mogelijk samenwerken.”

De Hersteld Hervormde Kerk was het niet eens met die analyse. Ds. J. Joppe, voorzitter van de generale diaconale commissie van de HHK, schreef een brief naar het Reformatorisch Dagblad. Hij wees erop „dat er in de afgelopen jaren door de deputaten diaconaat van de CGK geen enkel contact met de generale diaconale commissie van de HHK over mogelijke samenwerking is geweest.” De HHK heeft een klein diaconaal bureau, stelde hij. „Het echte diaconale werk gebeurt in de gemeenten.”

Lees hier meer nieuws over de synode van de CGK.