De les van de mus

„Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten. Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.”

Lukas 12:6-7

Wie is er in de achterliggende periode niet bezorgd geweest? Bevreesd voor zijn leven, bezorgd over gezondheid, over wat we eten en drinken zullen. De Heere Jezus heeft vaak gesproken over vrees, over bezorgdheid. Hij plaatst dat in perspectief. Meermaals wijst de Heere Jezus ons daarbij op de natuur. We moeten onder andere naar boven kijken: Kijk naar de vogels in de lucht (Mattheüs 6:26). En leer van hen.

Het gaat dan over het leren om de juiste prioriteiten te stellen in het leven. Juist in tijden van crisis en nood is dat hard nodig. Om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid, in het vertrouwen dat de hemelse Vader weet wat wij hier en nu niet kunnen missen. Maar juist waar dat hier en nu zorgen met zich meebrengt, is het gevaar groot om verkeerde prioriteiten te stellen. Om je door angst en zorg te laten leiden, in plaats van ons in vertrouwen en langs de weg van overgave geleid te weten door de Heere.

Korting

De Heere Jezus wijst ons op wat we kunnen leren van musjes. Twee musjes worden op de markt voor één penning verkocht (Mattheüs 10:29). Maar als je er vijf koopt, krijg je korting. Vier plus één gratis. Vijf musjes voor twee penningen. Zo gaat dat op de markt. Als je maar genoeg producten koopt, telt de marktkoopman niet alles mee in de prijs. Er is een ongeteld musje. Maar, leert Jezus ons, zelfs dat ongetelde musje is bij God niet vergeten. Wat de marktkoopman niet meetelt, telt (voor) God wel.

Tegen Zijn leerlingen, die Hij Zijn vrienden noemt, spreekt Hij deze bemoedigende woorden. Hun leven is in gevaar. De Farizeeën hebben het op het leven van hun Meester voorzien; hoe zal het hen dan vergaan? Jezus houdt het ons voor: Vrees niet voor de mens. Vrees niet voor dat wat ons leven hier bedreigt, vrees niet voor wat ons lichaam kan teisteren. Maar heb ontzag voor God.

Zijn vrienden mogen het weten: wij zijn door de Vader gekend. Dat geeft de juiste prioriteit aan: vriend van Hem te zijn. Dat zijn die mensen die de Naam van God en van Zijn Zoon belijden. Die te midden van de hectiek van deze tijd getuigen van rust. Die tegen de taal van de maakbaarheid in, spreken van afhankelijkheid. Die ook als ze in zwaar weer verkeren, zich oefenen om zich geen zorgen te maken over de dag van morgen. Het zijn die mensen die geloven dat dwars door alles heen ons leven slechts houvast heeft als het ligt in de vaste hand van God.

Veel

Jezus Christus wijst de weg: heb ontzag voor de Heere en geloof in de Zoon van God. Dan mag u weten: zelfs dat ongetelde musje, dat ene musje, wordt door God niet vergeten. En Zijn vrienden, zo zegt de Heere Jezus, die gaan veel (!) musjes te boven. Zou ik dan nog vrezen?