„De Hoeksteenkerk gaat dicht, maar dé Hoeksteen blijft”

"Hoeksteenkerk" vermelden de smeedijzeren letters boven de ingang van de kerk. beeld RD, Anton Dommerholt
4

In een week tijd gingen twee christelijke gereformeerde kerken voorgoed dicht: zondag de Kruiskerk in Nieuw-Amsterdam; donderdag de Hoeksteenkerk in Schiedam. „Maar Jezus Christus, dé Hoeksteen, blijft.”

Nog één keer zat het kerkgebouw aan de Warande in Schiedam vol: donderdagmiddag had de laatste eredienst van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) plaats. De gemeente, die 124 jaar heeft bestaan, werd per 31 december 2018 opgeheven.

cgkschiedam3Laatste dienst in cgk Schiedam

„Een aangrijpend moment”, zei ds. C. J. Droger, die sinds 2000 consulent was. „Er gaat in deze dienst heel veel door ons allen heen. Sommigen onder u maken het zelfs voor de tweede keer mee dat een gemeente sluit” – in 2009 werd de cgk Rotterdam-West opgeheven en een aantal leden sloot zich aan bij de cgk in Schiedam. Overigens wordt er vanuit deze gemeente een stichting opgericht, ”Hart voor Schiedam”. Die wil zich richten op „missionair-diaconaal werk” in de stad.

Smeedijzeren naam

De Hoeksteenkerk werd in 1923 in gebruik genomen. Ds. Droger: „Het was op de ledenvergadering van 2 april 1972, in de tijd dat ds. W. van Sorge hier stond, dat een zuster voorstelde dat de kerk een naam kreeg. En de kerk kréég een naam: Hoeksteenkerk. In 1973 is die naam in smeedijzer boven de ingang aangebracht.” De Vlaardingse predikant deed de suggestie de smeedijzeren naam „op de een of andere manier voor het gebouw te behouden, ook als straks de sloophamer klinkt en de aannemer hierbinnen appartementen realiseert.”

Cgk Schiedam

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

In zijn preek stond ds. Droger stil bij Efeze 2:19 en 20, met als thema ”De Hoeksteen Die blijft”. „Dat wil ik als bemoediging aan u meegeven: de Hoeksteenkerk gaat dicht, maar Jezus Christus, dé Hoeksteen, blijft. Wat betekent deze Hoeksteen voor u? Kent u de Heere Jezus? Of bent u nog fundamentloos? Want we kunnen de Hoeksteen ook verwerpen, leert de Bijbel. Maar vanmiddag mag ik u deze Jezus nog verkondigen: „Komt tot Mij.” En Kohlbrugge zou zeggen: Blijf in het Woord.”

Kanselbijbel

Kerkenraadsvoorzitter Ph. G. Mak sprak een dankwoord. Ds. A. G. Boogaard, oud-predikant van de gemeente, hield eveneens een korte toespraak. Hij wees op de letters Alpha en Omega in de wand van de kansel. „Daar gaat het alles om.”

Onder het zingen van Psalm 89 vers 1 sloot ds. Droger de kanselbijbel. „Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.”

Lees ook:

Kanselbijbel cgk Nieuw-Amsterdam gesloten (rd.nl, 31-12-2018)

Nederland wéér een gemeente armer (rd.nl, 02-07-2009)