„Dans en drama in kerkdienst CGK moeten worden ontraden”

Synode CGK 2019
beeld RD, Anton Dommerholt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moeten het gebruik van dans en drama in de eredienst niet volledig afwijzen. Podiumkunst in de kerk dient echter wel ontraden te worden, zo staat in een rapport waarover de christelijke gereformeerde synode zich woensdag buigt.

Het onderwerp dans en drama in de kerk ligt volgende week opnieuw op de synodetafel van de CGK. De landelijke vergadering van het kerkverband besloot in 2017 om het gebruik van dans en drama in de eredienst af te wijzen. De christelijke gereformeerde kerken in Kornhorn en Hoogeveen dienden een verzoek in om dit besluit te herzien.

De commissie die deze revisieverzoeken heeft bestudeerd, concludeert dat er op basis van de in opdracht van de synode uitgegeven brochure ”Stijlvol samenkomen” (2012) „onvoldoende grond” is om het gebruik van dans en drama in de eredienst volledig af te wijzen. Dat document geeft kerkenraden ruimte om zelfstandig een afweging te maken inzake het gebruik van beeldende elementen in de dienst, aldus de commissie.

De commissie vindt wel dat de kerken terughoudend moeten zijn in het gebruik van dans en drama in de eredienst. Podiumkunst in de kerk wordt ontraden, omdat „de verkondiging van het evangelie in de Bijbel bij voorkeur geschiedt in de zwakheid van het woord.” Daarnaast komen elementen van dans en drama in de Schrift hoofdzakelijk voor in een profetische context en nauwelijks of –in het Nieuwe Testament– niet als podiumkunst in een liturgische context.

De generale synode neemt woensdag een besluit over het rapport.

Zie ook:

„Dans en drama spelen nauwelijks in CGK”, RD.nl (24-11-2016)