Cgk Zwolle „zeer teleurgesteld” over homostandpunt synode

Synode CGK 2016
De synode van de CGK, dinsdag in Nunspeet. beeld RD, Henk Visscher

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Zwolle is „zeer teleurgesteld” over het dinsdag genomen besluit van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om de revisieverzoeken omtrent het in 2013 genomen besluit over homoseksualiteit en homoseksuele relaties af te wijzen. Voor de gemeente in Zwolle, die ook een bezwaarschrift indiende, is hierdoor „een nieuwe situatie” ontstaan.

De kerkenraad liet woensdag weten zich te bezinnen op eventuele vervolgstappen. De cgk Zwolle heeft een eigen pastorale verantwoordelijkheid, aldus de kerkenraad. „Wij hebben niet de vrijmoedigheid om, zoals de generale synode nu door de afwijzing van ons revisieverzoek het in 2013 genomen besluit over homoseksualiteit en homoseksuele relaties bevestigd heeft, leden die in liefde en trouw met een partner van hetzelfde geslacht samenleven, pastoraal te bearbeiden als waren het leden die in zonde leven en voor wie derhalve geen plaats is in Gods koninkrijk.”

De gemeente geeft aan „loyaal” deel uit te maken van de CGK. Ze voelt zich mede verantwoordelijk voor de andere zestien kerken die een revisieverzoek hebben ingediend.

De kerkenraad realiseert zich dat er spanning bestaat tussen de eigen pastorale verantwoordelijkheid en de loyaliteit aan het kerkverband. „Die spanning willen we, zolang dat kan, verdragen omdat Christus ons oproept tot eenheid. Vanuit die oproep is het uit elkaar gaan van kerken wel het slechtste signaal dat je kunt afgeven in de huidige maatschappij.”

Voor de cgk in Zwolle weegt „het vasthouden aan de eigen pastorale verantwoordelijkheid” echter het zwaarst. De kerkenraad benadrukt dat zijn beleid „tot nu toe ongewijzigd” is.

Volle rechten

Een belangrijke aanleiding om het onderwerp homoseksualiteit hoog op de kerkelijke agenda van de CGK te zetten, was een besluit van de cgk in Zwolle in 2003. De kerkenraad wilde homoseksuele gemeenteleden die samenleefden met iemand van hetzelfde geslacht blijven erkennen als „zusters en broeders in volle rechten”, wat onder meer betekende dat zij mochten deelnemen aan het heilig avondmaal.

---

Lees ook

CGK wijzen bezwaren tegen homostandpunt af (RD.nl, 15-02-2017)

„Homostandpunt CGK kan leiden tot breuk” (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

Ds. Quant: Gedachten ds. Mijnders niet wijs (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

Cgk Zwolle wil geen breuk met kerkverband (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)