Cgk Zuidland na laatste dienst opgeheven

De cgk te Zuidland, geïnstitueerd in 1932, telde de laatste jaren nog zo’n 35 leden. Dinsdag vond de laatste dienst plaats. beeld Wim van Vossen
2

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Zuidland is dinsdagmiddag opgeheven met een kerkdienst. Het ledental van de gemeente was in de laatste jaren teruggelopen tot enkele tientallen.

De dienst werd geleid door ds. J. W. Schoonderwoerd, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. De Schriftlezing was Openbaring 1:9-20. De predikant preekte over vers 17b: „Ik ben de Eerste en de Laatste.” De tekst werd belicht vanuit het verleden, het heden en de toekomst: de Koning van de kerk stond aan het begin, was bij de gemeente door de tijd heen en gaat mee de toekomst in.

Tijdens het zingen van de verzen 25, 45 en 84 van Psalm 119 werd de kanselbijbel gesloten.

2019-06-27-katDO1-zuidland-2-2-FC_webVoor cgk Zuidland is doorgaan geen optie meer

Namens de classis Rotterdam sprak ds. C. J. Droger, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Vlaardingen.

Namens de kerkenraad sprak ouderling C. P. van Doorn. De slotzang was Psalm 72:11.

De wortels van de gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten liggen in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen bezwaarden zich niet langer konden vinden in de prediking in de gereformeerde kerk ter plaatse.

Aanvankelijk was de gemeente een afdeling van Barendrecht; op 16 juni 1932 vond de instituering plaats. Telde de gemeente in de jaren zestig ongeveer 140 leden en doopleden, de laatste tijd waren dat er nog zo’n 35.

Het aantal kerkgangers lag de laatste tijd tussen de tien en twintig, zei diaken H. Nobel in juni tegen het Reformatorisch Dagblad. „Een aantal doopleden studeert in de grote steden, door de jaren heen zijn er leden verhuisd en anderen zijn overleden.” Ouderling A. van Bergeijk gaf in hetzelfde interview aan dat er geen mensen meer te vinden zijn voor de diverse taken in de gemeente.

De gemeente werd gediend door drie predikanten: ds. C. Bos (1965-1971), ds. H. U. Westerterp (1973-1977) en ds. H. van der Ham (1983-1997). Ds. A. Stehouwer uit Vlaardingen verleende na zijn emeritaat pastorale bijstand.