CGK zoeken politiepredikant

Synode CGK 2019
beeld Politie/Korpsmedia/Frans Vega

De politie krijgt geestelijk verzorgers. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaan daarvoor werven in de eigen achterban.

De generale synode van de CGK vergaderde donderdag in Nunspeet over een rapport van deputaten contact met de overheid. Die melden daarin dat de politie, de bonden en de overheid in januari afspraken hebben gemaakt om geestelijk verzorgers voor de verschillende eenheden van de politie aan te stellen. Binnenkort start de werving, ook voor geestelijk verzorgers voor de Politieacademie, het Politiedienstencentrum en de staf korpsleiding.

De commissie die het rapport van deputaten heeft bestudeerd, ziet dat als een nieuwe kans om kandidaten „in de eigen achterban” te werven.

Tijdens de synodebespreking was het de vraag waar binnen de CGK de geestelijke verzorging van de politie moet worden ondergebracht. De synode besloot dat te doen bij het deputaatschap militairen, maar daarover moet eerst worden overlegd met deputaten geestelijke verzorging.

De synode besloot daarnaast onder meer in te stemmen met het aangaan van een waarnemerschap voor het nieuw op te richten interkerkelijk platform voor het gezin. Dat moet aandacht vragen voor de plaats van het gezin in de maatschappij.

Ouderling T. Meijboom (Werkendam) vroeg aandacht voor de „zorgelijke ontwikkelingen” in Nederland waarover deputaten schrijven. Die constateren dat „kerken worden gelijkgeschakeld met elke andere private partij” en dat er „geen begrip en aandacht is voor het specifiek eigene van een kerk.” Verder schrijven deputaten onder meer dat „vrijheden steeds meer aan banden” worden gelegd. „Dat is nogal wat”, vindt Meijboom.

Deputaat prof. dr. T. M. Hofman noemde de gelijkstelling met maatschappelijke organisaties „een pijnlijke situatie voor de kerken.” Het eigene van de kerk wordt „nauwelijks erkend en herkend. Wat gewenst wordt van de maatschappij, wordt ook gewenst van de kerk.”

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) benadrukt volgens de hoogleraar steeds dat kerken geen gewone maatschappelijke organisaties zijn. „Tegelijk moet je er als kerken voor waken steeds met een opgeheven vingertje te staan en een klaagzang te laten horen. We hebben ook een Woord voor de wereld.”

Die boodschap kan beter via het Breed Beraad Woerden –een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten– worden uitgedragen, aldus prof. Hofman.

Ouderling A. Kok (Veenendaal) stelde voor de CGK te dienen met een praktische brochure over de gevolgen van rechterlijke uitspraken voor de kerk, maar dat idee kreeg onvoldoende steun. Als mensen specifieke vragen hebben, kunnen ze volgens prof. Hofman terecht bij het dienstenbureau in Veenendaal.