CGK-Vrouwendag: Ben je powervrouw of dienende Dorcas?

beeld André Dorst
13

Hoe wil je herinnerd worden? Als iemand die alles kon, het perfect voor elkaar had, altijd aan het werk was? Als powervrouw? Of als een Dorkas, die de gaven die ze kreeg gebruikte om anderen te helpen?

Die vraag hield Alide Snitselaar de ruim 400 vrouwen voor die zaterdag de vrouwendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken in het gebouw 055 in Apeldoorn bezochten. Snitselaar werkt als pastoraal begeleider bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek.

Vrouwen zitten in een identiteitscrisis, constateerde Snitselaar. Ze komt bij De Herberg veel vrouwen tegen die „onzeker, teleurgesteld zijn, omdat het leven anders gaat dan ze verwachten. Die verstrikt zijn geraakt in alles wat ze moeten doen en altijd druk zijn om nog volmaakter, modieuzer en perfecter te worden. En daar zijn ze moe van, doodmoe.”

Vrouwen hunkeren volgens Snitselaar naar bevestiging. Ze vertelde dat ze onlangs een christelijke boekhandel binnenliep en op een tafel stuitte vol cadeauartikelen met teksten zoals ”je bent waardevol”, ”je bent uniek”, ”je bent een parel in Gods hand”. „Op conferenties en vrouwendagen kom ik die woorden eveneens regelmatig tegen. Blijkbaar willen wij over onze bol geaaid worden, ook door de Heere God.”

De pastoraal begeleider vroeg zich af of dit een juiste houding is. „Moeten wij zoeken naar een God die ons schouderklopjes geeft? Helpen deze teksten ons verder?”

In haar lezing behandelde Snitselaar enkele Bijbelse vrouwen en trok ze lessen naar het dagelijkse leven. Ze riep de deelnemers op om net als Mirjam de Heere te loven voor Zijn daden. „Mirjam gaf leiding aan een machtig koor van vrouwen. Ze loofde God met stem en lichaam. Om God te loven moeten we zien wat Hij deed en doet. Hebt u daar oog voor gekregen? Durft u zich over te geven aan de lofprijzing? Onbevangen, blij en vol vreugde?”

Bij het lege graf werd Maria Magdalena aangesproken bij haar naam. Zo roept de levende Heere ons ook bij onze naam, hield Snitselaar de vrouwen voor. „Denk aan je doop. Zijn naam klonk, jouw naam klonk, jullie namen werden aan elkaar verbonden. Hij roept je nu nog bij je naam. Wat zeg jij?”

Snitselaar vroeg de bezoekers wie ze willen zijn: een powervrouw of een dienende vrouw. „In de Bijbel komen we powervrouwen tegen, zoals Debora. Maar we ontmoeten er veel meer waarvan staat: Dat is de moeder van of de dochter van. Juist vrouwen worden in de lijn van families gezet en hebben daar een taak.”

Als voorbeeld van een dienende vrouw noemde ze Dorkas. „Ze was een discipelin, een vrouw die Jezus volgde en van Hem wilde leren. Er staat nergens dat ze gehuwd was of kinderen had. Wel dat ze overvloedig was in goede werken. Ze naaide kleding en gaf die aan de armen. Een vrouw die haar gaven gebruikte om anderen te helpen. Zo werd ze gemist. Hoe wil jij herinnerd worden?”

De geschiedenis van Martha en Maria wordt nogal eens gelezen als een remedie tegen burn-out, stelde de pastoraal begeleider. Er is nog een andere, onbekende kant van dit verhaal. „Maria eigende zich een plek toe die was bedoeld voor mannen. Jezus zegt echter: „Maria heeft het beste deel gekozen. Hij heeft liever dat je met lege handen aan Zijn voeten komt, dan met volle. Hij wil liever dienen, dan gediend worden. Hij weet raad met je, hoe je leven er ook uitziet. Jezus zegt: Kom vrouw, kom.”

Na de lezing werd een brief aan de koning voorgelezen, die werd verstuurd. Naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van de vrouwenbond presenteerde het bestuur een speciale uitgave van het contactblad Vrouw.

Ook werd de opbrengst van de jaarlijkse actie van de bond bekend gemaakt. Het bedrag, 18.736,57 euro, gaat naar drie christelijke gereformeerde vrouwen die zendingswerk verrichten in het buitenland.

‘s Middags waren er twee workshoprondes. Onderwerpen waren onder andere Martha (hoe krijg je rust), Sara (onvervuld verlangen), Dorkas (creatief met stof), Mirjam (muzikale workshop). Musica Sororum, een amateur-ensemble van zussen en schoonzussen, zorgde voor een muzikale bijdrage tijdens de dag.