CGK stimuleren duurzame kerk

Synode CGK 2019
beeld RD, Anton Dommerholt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) willen dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en rentmeesterschap bij gemeenteleden en kerken.

De generale synode van de CGK besprak donderdag in Nunspeet een rapport van deputaten diaconaat.

Er gaat jaarlijks een miljoen euro naar diverse projecten van de CGK, in binnen- en buitenland. „We zijn dankbaar dat we een instrument mogen zijn om de liefde van de Heere Jezus zichtbaar te maken in de noden van mensen”, zei diaconaal consulent ds. E. J. van der Linde. „Diaconaat maakt de verkondigde genade van God zichtbaar.”

Op de synodetafel lag een voorstel om deputaten de opdracht te geven kerken te stimuleren ‘groene’ kerken te worden. Maar onder de synodeleden leefden vragen over wat dat precies inhoudt. Ds. S. P. Roosendaal: „Betekent dit dat als we in Lelystad een nieuwe kerk bouwen die scheef moet hangen van de zonnepanelen?”

Op aangeven van ds. A. Versluis (Ede) besloot de synode om de zinsnede „het bevorderen dat kerken ‘groene’ kerken worden” te vervangen door: „het bevorderen van aandacht voor duurzaamheid en rentmeesterschap bij gemeenteleden en kerken.”

Ds. Versluis vroeg ook naar de personeels- en overheadkosten van het diaconaat. Deputaat ds. M. Visser zei dat de personeelsomvang van 2,9 fte „een basis vormt om het werk goed te kunnen blijven doen.”

De overheadkosten bedragen nu ongeveer 20 procent, al zijn er organisaties die volgens hem op 10 procent zitten. „De verhouding tussen de overheadkosten en de kosten voor projecten moet goed zijn. We denken dat dit zo is.”