Cgk’s gaan verschillend om met tucht

Synode CGK 2016
Synode CGK. beeld RD, Anton Dommerholt

Christelijke gereformeerde kerken gaan verschillend om met het uitoefenen van tucht. Wat de ene gemeente als tuchtwaardig beschouwt, accepteert een andere gemeente.

Dat blijkt uit onderzoek van deputaten kerkorde en kerkrecht naar het functioneren van de tucht in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Als voorbeelden noemen ze zondagsarbeid en trouwen na echtscheiding.

De generale synode van de CGK maakte dinsdagavond in Nunspeet een begin met de bespreking van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht. Die vinden dat de landelijke kerkvergadering terughoudend moet zijn in het „uitspreken van wat zonde is.”

De commissie die het rapport heeft bestudeerd, vindt dat deputaten veel ruimte laten voor de eigen benadering van plaatselijke kerken. Ze vraagt zich af of dat in alle gevallen „juist” is. „Des te meer omdat de vraag naar het functioneren van de tucht is opgekomen naar aanleiding van het besluit van de generale synode van 2013 met betrekking tot homoseksualiteit.”