Cgk met nog één dienst op zondag moet nadenken over tweede

Synode CGK 2019
beeld RD

Christelijke gereformeerde kerken die hun tweede dienst hebben afgeschaft, moeten met de gemeente overleggen of dat besluit kan worden teruggedraaid.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) besprak woensdag in Nunspeet een rapport van deputaten eredienst. Daaruit blijkt dat diverse christelijke gereformeerde kerken de tweede dienst hebben afgeschaft, bijvoorbeeld vanwege teruglopend bezoek.

In artikel 64 van de kerkorde van de CGK staat dat een gemeente op zondag „minstens tweemaal” moet samenkomen onder de bediening van het Woord. De synode besloot om aan de bepalingen bij artikel 64 toe te voegen: „Wanneer een kerkenraad aangeeft geen tweede dienst meer te beleggen, zal de classis zich ervan vergewissen dat de kerkenraad al het nodige gedaan heeft (mede met hulp uit de classis) om het belang van de erediensten duidelijk te maken. De classis zal de kerkenraad blijven stimuleren om het gesprek hierover in de gemeente te voeren en om zo mogelijk opnieuw een tweede eredienst te gaan beleggen.”

Deputaten eredienst krijgen de opdracht een brochure samen te stellen voor kerkenraden om daarmee het gesprek in de gemeente over de erediensten te kunnen voeren.

Ds. G. R. Procee (Middelharnis) zei tijdens de bespreking dat het niet beleggen van een tweede dienst een „geestelijk probleem” is. Zijn voorstel om uit te spreken dat er een tweede dienst moet worden belegd „zelfs al zou deze plaatsvinden met een klein getal van aanwezigen”, kreeg geen meerderheid in de synode.