CGK geven adviezen over doop en avondmaal in coronatijd

Kerk en corona
Het doopvont in de Johanneskerk Breda. beeld RD, Henk Visscher

Als er vanaf 1 juli weer honderd aanwezigen in de dienst mogen komen, kan in de Christelijke Gereformeerde Kerken de doop weer plaatsvinden, zelfs binnen 1,5 meter afstand. Ook het avondmaal kan dan weer gevierd worden.

Ondanks dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) stelt dat een predikant geen contactberoep heeft, meent een breed overleg van de hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), deputaten contact met de overheid en deputaten eredienst dat de doop doorgang kan vinden zonder een hulpmiddel als de ”verlengde hand”.

Wanneer de predikant, de doopouders en de dopeling gezond zijn kan „voor het korte moment van de doop de anderhalve meter verantwoord worden doorbroken.” Voorwaarde is wel dat de voorschriften rondom hygiëne goed in acht worden genomen. Er kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van mondkapjes. Voor het beantwoorden van de doopvragen en het uitspreken van de zegen na de doopbediening wordt wel de afstand van 1,5 meter in acht genomen.

Avondmaal

Rond de viering van het avondmaal heeft het kerkverband eveneens regels opgesteld. Na 1 juli wordt het sacrament in de kerk gevierd.

Nadrukkelijk kiest het breed overleg ervoor om avondmaal in de gemeente te vieren en niet thuis. „In onze tijd is er juist alle reden om te benadrukken dat je ter plekke moet zijn om van een ambtsdrager brood en wijn aangereikt te krijgen in de gemeenschap van de gelovigen.”

Het breed overleg roept kerkenraden op in het kerkgebouw zelf uit te zoeken wat de meest handige manier van vieren is „waarbij recht gedaan wordt aan de maatregelen én aan de wezenlijke elementen van de viering.” Zo zal de viering niet aan een tafel plaatsvinden maar bijvoorbeeld in een kring, waarbij ambtsdragers brood en wijn uitdelen en de wijn uit kleine bekertjes wordt gedronken.

Als het niet mogelijk is om de hele gemeente in een dienst rondom het avondmaal te ontmoeten, adviseert het breed overleg om het sacrament te vieren in meerdere diensten achter elkaar. Een andere mogelijkheid is om een avondmaalsviering te verspreiden over meerdere zondagen.

Protocol

Met ingang van 1 juni worden ook in de Rooms-Katholieke Kerk de publieke liturgievieringen hervat. Dat meldden de Nederlandse bisschoppen woensdag.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de gebouwen te kunnen waarborgen.