CGK-classis verleent ds. De Haan (Zaamslag) emeritaat

Ds. H. H. de Haan. beeld RD, Anton Dommerholt

De classis Middelburg van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft ds. H. H. de Haan uit Zaamslag „op de meest eervolle wijze” emeritaat verleend.

Dat blijkt uit het classisverslag in het vrijdag verschenen nummer van het CGK-orgaan De Wekker. Het emeritaat van ds. De Haan gaat in op 1 november.

De classis Hoogeveen verleende de evangelisten Rudolf Setz en Gert van de Bos, verbonden aan ”Assen Zoekt...”, toestemming om ook in andere classisgemeenten voor te gaan.