Cgk Alblasserdam wordt opgeheven

De christelijke gereformeerde classes spraken dit najaar over verschillende aspecten van het kerkelijk leven. beeld RD

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Alblasserdam wordt opgeheven. De gemeente, die ruim zeventig leden telt, ziet zich genoodzaakt de deuren te sluiten. De classis Dordrecht zal de kerkenraad begeleiden

Dat blijkt uit de classesverslagen in het vrijdag verschenen nummer van De Wekker, het orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De classis Haarlem verleende ds. J. G. Brienen (58) uit Hoofddorp vanwege gezondheidsredenen vervroegd emeritaat. Ook ds. J. J. Lof (63) uit Meppel gaat vanwege zijn gezondheid eerder met emeritaat.

De classis Haarlem komt volgende maand weer bijeen vanwege een „behoorlijk aantal” appels tegen het besluit van de samenwerkingsgemeente in IJmuiden om de vrouw in het ambt te bevestigen.

De classis Rotterdam behandelde onder meer een instructie van de samenwerkingsgemeente van Rotterdam-Zuid over de aanstelling van vrouwelijke diakenen.

De classis Zwolle sprak „intensief” met de cgk in Zwolle over haar visie op homoseksualiteit. De gemeente bezint zich op het aanstellen van vrouwelijke ambtsdragers.

De classis Amersfoort vraagt deputaten kerkrecht om meer duidelijkheid over hun brief inzake „het niet aanvaarden van de geloofsbrieven” van afgevaardigden naar de classes. Dat punt speelt „breed in het land”, onder meer vanwege gemeenten die tegen de regels vrouwelijke ambtsdragers bevestigen.