Centrum voor Patristiek haalt Zuiddam binnen

AMSTERDAM – Prof. dr. B. A. Zuiddam is medewerker geworden van het Centrum voor Patristiek Onderzoek, een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit en Tilburg University.

Zuiddam zal zich vooral gaan bezighouden met het onderzoek naar de ervaring van godsopenbaring in de Vroege Kerk en Bijbelse literatuur.

De in Australië woonachtige hoogleraar is samen met prof. dr. Paul van Geest en prof. dr. Riemer Roukema lid van de adviesraad van Marturia, een Nederlandse tijdschrift over de Vroege Kerk.

Zuiddam studeerde journalistiek en vervolgens theologie aan de universiteiten van Kampen, Utrecht, Bloemfontein en Potchefstroom. In 1997 promoveerde hij in de godgeleerdheid op een studie naar het Schriftgezag bij de Vroege Kerk. In 2008 behaalde hij een tweede doctorsgraad in de Griekse klassieken met een vergelijkende studie over de opkomst en de ondergang van de orakels in de tijd van de apostelen.