„Canoniek recht Rooms-Katholieke Kerk botst niet met strafrecht”

Het canonieke recht van de Rooms-Katholieke Kerk botst niet met het Nederlandse strafrecht. Dat stelde minister Dekker (Rechtsbescherming) maandag in antwoord op Kamervragen van D66 over de zogenoemde ”Normen betreffende de meer ernstige delicten”, onderdeel van een pauselijke brief uit 2001.

Daarin staat dat de Congregatie voor de Geloofsleer geheimhouding moet betrachten over de behandeling van aanklachten over misbruik. Tegelijkertijd wijst Dekker op de Gedragscode Pastoraat, waarin staat dat de kerkrechtelijk verantwoordelijke bij een serieus ogende klacht van seksueel misbruik van een minderjarige aangifteplicht heeft.