Bidden met een app, kan dat wel?

Via een gebedsapp, zoals PrayAssist van de zendingsorganisatie GlobalRize (foto), krijgt de gebruiker punten binnen waarvoor hij kan bidden of danken, alleen of met anderen.  beeld GlobalRize
5

Tijd vrij maken voor gebed en Bijbellezen. Voor de één is het een vaste gewoonte, voor de ander valt het maar moeilijk in te passen in de drukte van het dagelijks bestaan. Voor de laatste groep zijn er verschillende gratis apps die daarbij kunnen helpen. In dit artikel worden er drie voor het voetlicht gehaald.

PrayAssist biedt hulp bij bidden

PrayAssist is ontwikkeld door stichting GlobalRize, een Nederlandse organisatie zich richt op zending via internet. Met deze Engelstalige app kan een gebruiker een lijst van gebedspunten maken en delen met anderen.

De app is praktisch ingedeeld, zonder al te veel toeters en bellen. Het hoofdscherm bestaat uit een overzicht van de eigen gebedspunten. Bij elk punt kan een gebruiker instellen hoe vaak hij ervoor wil bidden: dagelijks, wekelijks of maandelijks. De gebruiker kan een reminder toevoegen, zodat hij op een zelf gekozen tijdstip herinnerd wordt aan het gebedspunt.

De app biedt de mogelijkheid om lid te worden van een gebedsgroep. Zo is er de groep Bidden met de Psalmen. Deelnemers daarvan krijgen elke dag een psalmtekst om over na te denken en te betrekken in hun gebed.

Organisaties kunnen een groep aanmaken waarin ze gebedspunten versturen over een van hun projecten. Een gebruiker kan zelf ook een groep starten om gebedspunten uit te wisselen.

De app is ontworpen om zendelingen te helpen bij het informeren van hun achterban over actuele gebedspunten, zegt Harry Raaphorst, coördinator van PrayAssist. „Veel zendelingen sturen nieuwsbrieven met gebedspunten. Het komt voor dat die al zijn achterhaald op het moment dat de gebruiker de brief leest. Via onze app kunnen ze hun punten op een snelle en interactieve manier delen.”

De app is inmiddels door ruim 2500 gebruikers uit de hele wereld geïnstalleerd. De reacties zijn overwegend positief. Raaphorst is zelf ook enthousiast. „Ik vond het altijd lastig om structuur in mijn gebedsleven te krijgen. Sinds ik de app gebruik, bid ik elke dag en zie ik er naar uit om tijd met God door te brengen.”

De app maakt het gemakkelijker om voor anderen te bidden, zegt hij. „Vroeger vergat ik het vaak als iemand aan mij vroeg om voor hem te bidden. Nu beloof ik het, maar doe ik het ook. Ik zet het gebed direct op mijn lijst en de volgende ochtend stuurt de app mij een herinnering.”

Raaphorst beseft dat de gebedsapp ook nadelen heeft. „Een gebed houdt natuurlijk meer in dan alleen het doen van voorbede. Het bestaat ook uit danken, prijzen en belijden. Sommige mensen vinden het niet prettig om hun smartphone of tablet te gebruiken in hun stille tijd. Zelf heb ik daar weinig moeite mee. Ik heb standaard het geluid uitstaan bij meldingen. Een smartphone is voor mij meer een hulpmiddel dan een hindernis.”

App SDOK laat meeleven met vervolgde kerk

Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, lanceerde in 2015 de app Bid voor ons!. Via deze gebedsapp ontvangt de gebruiker dagelijks actuele gebedspunten uit de vervolgde kerk. Op het startscherm van de app staan de gebedspunten van de afgelopen week. Het gebedspunt van de dag is oranje omkaderd. Op een dinsdag in november wordt voorbede gevraagd voor de Amerikaanse voorganger Bryan Nerren (58). Hij is opgepakt op een vliegveld in India en wordt aangeklaagd voor het meebrengen van contant geld. Onderaan het bericht staat een icoontje waarmee de gebruiker dit bericht kan delen met anderen.

Een gebruiker kan instellen dat hij elke dag op hetzelfde tijdstip een herinnering krijgt van een gebedspunt. Ook kan hij kiezen voor het ontvangen van een melding bij urgente gebedspunten en zelf suggesties indienen. Daarnaast staan er op de app verhalen en filmpjes van vervolgde christenen. Ook is er een mogelijkheid om geld te doneren aan SDOK.

De app werd door SDOK ontwikkeld, omdat gebed onmisbaar is voor vervolgde christenen, zegt medewerker Arco van Doleweerd. „Als wij aan hen vragen wat we voor hen kunnen doen, is het eerste antwoord meestal: Bid voor ons. Gebed voor de vervolgde kerk laat iets zien van onze verbondenheid aan elkaar en onze afhankelijkheid van God. Via onze app willen we christenen helpen om inhoud te geven aan hun gebed.”

De app biedt SDOK de mogelijkheid om dagelijks een actueel gebedspunt door te geven. „We kiezen wanneer dat mogelijk is voor een persoon met een foto, zodat mensen zich een voorstelling kunnen maken van de persoon voor wie ze bidden. Als er een voorganger in India is mishandeld, brengen wij daar gelijk een gebedspunt voor uit en kan er voor hem worden gebeden als hij nog in het ziekenhuis ligt.”

Ruim 2000 gebruikers telt de app nu en dat aantal groeit. „Veel gezinnen maken gebruik van onze app, anderen doen dit in hun stille tijd.”

Van Doleweerd gebruikt de app niet persoonlijk, maar wel gezamenlijk met het SDOK-team. „Ik leg mijn smartphone tijdens mijn stille tijd weg, omdat ik snel ben afgeleid. Als team lezen we na de lunch gezamenlijk uit de Bijbel en bidden we met elkaar. Vaak pakken we dan de app erbij. Als medewerkers lopen we het gevaar de verhalen uit de vervolgde kerk gewoon te gaan vinden. Zo’n app geeft vervolgde christenen een gezicht en voorkomt sleur in ons gebed.”

”God spreekt” stuurt elke dag een Bijbeltekst

Ontwikkelaar Sjaak Hijmering en grafisch vormgever Mathijs Hoexum bespraken tijdens een lunchpauze op het werk hoe moeilijk het is „om tijd vrij te maken voor God. Er zijn meerdere websites die daarbij kunnen helpen, maar die zijn allemaal verschillend.”

Het idee ontstond om één app te ontwikkelen die de dagelijkse Bijbelteksten, citaten en overdenkingen van andere christelijke platforms bundelt op een plek. Dat werd ”God spreekt”. Hoexum: „We wilden de app in eerste instantie alleen voor onszelf maken, maar er was zoveel belangstelling voor dat we hebben besloten haar te delen met anderen.”

Het startscherm laat een Bijbeltekst zien van de website dagelijkswoord.nl, standaard in de Nieuwe Bijbelvertaling. Op een icoontje bovenin het scherm kan de gebruiker kiezen voor een afbeelding met een Bijbeltekst, afkomstig van dagelijksebroodkruimels.nl. En achter een icoon met een volumeteken is een Bijbelse overdenking te beluisteren van circa tien minuten. De meditatie is opgenomen door de evangelische voorganger Durk Muurling en afkomstig van zijn site passievoorgod.nl.

De gebruiker kan per item instellen of en wanneer hij een bericht wil ontvangen. Hij kan ook kiezen voor een willekeurig moment. „Dat betekent dat je op een onbekend moment een tekst, afbeelding of overdenking ontvangt. Je laat dan als het ware de regie over aan God”, zegt Hoexum.

De app is inmiddels meer dan 2500 keer gedownload. De reviews in de appstores zijn positief. „Mensen klagen wel eens over een spellingfout, maar daar kunnen wij helaas niets mee. Wij ontvangen de content van andere platforms. Gemiddeld krijgen wij 4,2 van 5 sterren, dus dat is heel netjes.”

Hoexum hoopt dat mensen door de app meer tijd aan God besteden in hun leven. „Veel mensen hebben weinig tijd voor God. Op deze manier kunnen ze zich toch laten bemoedigen, aansporen en inspireren.”

Een smartphone gebruiken voor het lezen van de Bijbel ziet hij als „de ideale combinatie. Mensen zitten vaak op hun telefoon. Via deze app kunnen ze Bijbellezen gemakkelijk inpassen in hun dagelijks leven.”

„Laat smartphone geen stoorzender zijn”

Het gebruik van een gebedsapp kan nuttig zijn, maar pas ervoor op dat de smartphone geen stoorzender wordt in de stille tijd met God, zegt ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee. De hervormde predikant schreef voor de Gereformeerde Bond in 2017 een themabrochure over bidden en is gepromoveerd op het gebedsonderwijs in onder meer de Heidelbergse Catechismus.

Een gebedsapp brengt concrete gebedspunten onder de aandacht. En dat is positief, vindt ds. Veerman. „De app van de SDOK brengt elke dag een bericht uit over een persoon of situatie in de vervolgde kerk en vraagt daar gebed voor. Het is verrijkend om daar dan concreet voor te bidden in plaats van een algemeen gebed te doen voor de vervolgde kerk.”

Ook bij het aanleren en ondersteunen van gebedsdiscipline kan een app nuttig zijn, zegt de predikant. „Net zoals de kerkklokken op zondagochtend luiden en aangeven dat het tijd is om naar de kerk te gaan, krijg je van deze apps een melding dat het tijd is voor gebed.”

Een gebedsapp helpt volgens hem eveneens om de onderlinge gemeenschap te versterken. „Mensen kunnen via zo’n app op een eenvoudige en snelle manier gebedspunten aan elkaar doorgeven.”

Aandachtspunt daarbij is de omgang met de privacy van anderen. „Zodra je een gebedspunt deelt, moet je zeker weten dat je toestemming hebt van de persoon voor wie je bidt. In het geval van ziekte zou persoonlijke informatie anders eerder bij derden terecht kunnen komen dan bij de eigen familie. Ik ga er vanuit dat organisaties die gebedspunten delen zich hiervan bewust zijn.”

Een nadeel aan het bidden met een app vindt hij het gebruik van de smartphone. „Dit apparaat kan de rust en concentratie verdringen die voor het gebed zo nodig zijn. In veel gezinnen zijn smartphones tijdens de maaltijd niet gewenst. Als je zo’n app wilt gebruiken, moet je op die regel een uitzondering maken. Zelf vind ik dan het voordeel van een gebedsapp niet opwegen tegen het nadeel.”

Ook kan door het gebruik van een gebedsapp het idee ontstaan dat bidden alleen bestaat uit het doen van voorbede, zegt de predikant. „Het gebed omvat veel meer en is in eerste instantie gericht op God Zelf. Denk maar aan de eerste drie beden van het Onze Vader. Dat aspect kan onderbelicht raken.”