Amerikaanse kerk vraagt schorsing GKV bij ICRC aan

ICRC-conferentie 2017
Afgevaardigden van de Christelijke Gereformeerde Kerken bij de ICRC, v.l.n.r. ds. J. W. Wüllschleger, prof. dr. A. Huijgen, ds. L. A. den Butter en ds. W. N. Middelkoop. beeld RD
4

De Orthodox Presbyterian Church (OPC) in Amerika heeft een voorstel ingediend tot schorsing van het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

Dat bleek tijdens donderdag tijdens de eerste vergaderdag van de ICRC in het Canadese Jordan. Reden is het recente synodebesluit van de GKV om vrouwen toe te laten tot alle ambten.

De delegatie van de GKV kreeg donderdag de gelegenheid om een toelichting te geven op het synodebesluit. De intentie was niet om de argumenten voor of tegen te bespreken, maar het onderwerp vanuit het perspectief van de constitutie van de ICRC aan de orde te stellen. Binnen de constitutie van de ICRC is er geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Donderdag werd de nieuwe constitutie –ook met deze bepaling– opnieuw vastgesteld.

Sola Scriptura

Dr. M. H. Oosterhuis, preses van de synode van de GKV en secretaris van het deputaatschap betrekkingen buitenlandse kerken, benadrukte het beginsel van sola Scriptura in de verdediging van het vrouwenbesluit. „Alleen al het bestuderen van het onderwerp vrouw en ambt bracht onrust onder onze zusterkerken en het verwijt dat we ons niet onder de Schrift wilden stellen. De GKV waren al veroordeeld wat ook de uitkomst zou zijn, want er was maar één uitleg mogelijk van de Schriftgegevens. Een voorbeeld hiervan is de brief van de OPC: deze was al opgesteld nog voor de GKV een besluit genomen hadden. Nu het besluit genomen is door de GKV worden we niet meer gezien als gereformeerde kerken. Dat verontrust de GKV ten zeerste.”

De GKV stonden aan de wieg van de ICRC en zouden het zeer verdrietig vinden als ze er geen deel meer van zouden mogen uitmaken, aldus dr. Oosterhuis. „We maken ons dan ook zorgen om de toekomst van de ICRC als de lijn van de OPC wordt gevolgd. Zeker als het gaat om het sola Scriptura.”

De GKV hebben bij de ICRC een verzoek ingediend om de OPC te vragen waarom het synodebesluit van de GKV niet Bijbels zou zijn. „Als de OPC kan aantonen dat het besluit van de GKV on-Bijbels is, dan kom ik met de uitleg van de exegese van de teksten”, aldus dr. Oosterhuis.

De OPC doet vandaag een verzoek voor de agendering van de brief. Daarvoor is twee derde van de stemmen nodig. Als de brief op de agenda komt, zal er maandag in een besloten zitting over worden gestemd. Ook dan is twee derde van de stemmen nodig.

Ds. Hiralal Solanki uit India gaf donderdagavond tijdens de eerste hoofdlezing een overzicht van de christelijke zending in India.