Actie Kerkbalans levert kerken tientallen miljoenen euro’s op

Actie Kerkbalans in het Friese dorp IJlst. beeld Frans Andringa

Met de presentatie van een onderzoek naar de meerwaarde van de plaatselijke kerk gaat vrijdag in Utrecht de actie Kerkbalans van start. De grootste landelijke geldwervingsactie in Nederland brengt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s op. Vier vragen en antwoorden.

Wie doen er mee?

Aan de actie Kerkbalans, die in 1973 voor het eerst werd gehouden, doen dit jaar vier kerkgenootschappen mee. De Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 1 februari al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Thema van de campagne van 2020 is ”Geef voor je kerk”.

Hoe wordt er actie gevoerd?

Het idee is om komend weekend met zoveel mogelijk kerken een startmaaltijd te houden. Daarmee moet het ”samen kerk zijn” zichtbaar worden.

Kerkleden krijgen de komende weken een formulier waarop ze kunnen invullen hoeveel ze dit jaar willen geven voor het werk van de plaatselijke gemeente waarvan ze lid zijn. Het bedrag kan in één keer worden overgemaakt, maar het is ook mogelijk elke maand een bedrag over te boeken.

Wat levert de geldwervingsactie op?

Met de actie Kerkbalans halen kerkverbanden elk jaar miljoenen euro’s op. De laatste cijfers dateren uit 2016. Toen leverde de actie de Protestantse Kerk in Nederland zo’n 175 miljoen euro op. In de Rooms-Katholieke Kerk was dat ongeveer 47 miljoen euro. De inkomsten dalen de laatste jaren. Een gemiddeld kerklid geeft enkele tientjes per jaar. Een protestant wat meer dan een rooms-katholiek.

Waarom een onderzoek naar het belang van lokale kerkgemeenschappen?

Met een peiling wil de landelijke organisatie van de actie Kerkbalans mensen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk, zodat ze beter weten waaraan ze hun geld geven. De resultaten van het onderzoek worden vrijdag in het Catharijneconvent Utrecht gepresenteerd.

Uit een vergelijkbare peiling bleek vorig jaar dat de meeste kerkleden ”Omzien naar elkaar” de belangrijkste kernwaarde van hun kerk vinden. Op de tweede plaats stond het verzorgen van ”inspirerende vieringen”. Het ”zich bekommeren om de naasten in de directe en verre omgeving” volgde op de derde plaats.

>>kerkbalans.nl