40 procent scholieren VS heeft geen moeite met religieuze uitingen op school

Het Amerikaanse hooggerechtshof weigerde de zaak van de biddende voetbalcoach Joe Kennedy in behandeling te nemen. beeld AFP, Saul Loeb

In de Verenigde Staten staan ze op gespannen voet met elkaar: religie en onderwijs. Veel scholieren storen zich in ieder geval niet aan de rol van religie op school.

De vraag in hoeverre religie op middelbare scholen zichtbaar mag zijn, is in Amerika vaak onderwerp van discussie. Soms halen kwesties die hiermee verband houden zelfs het nationale nieuws.

Joe Kennedy is hiervan een voorbeeld. De voormalige assistent-voetbaltrainer zegt door zijn school in Washington ontslagen te zijn omdat hij niet met zijn gewoonte wilde breken om na de wedstrijden op het voetbalveld een gebed uit te spreken. Hij bracht deze zaak vorig jaar voor aan het Amerikaanse hooggerechtshof, maar die schoof het verzoek terzijde.

Soortgelijke controverses blijven zich voordoen op Amerikaanse middelbare scholen. Dit jaar speelden er bijvoorbeeld twee vergelijkbare incidenten in de Amerikaanse staat Tennessee.

Een interessante vraag is hoe scholieren zelf omgaan met religie of uitingen daarvan in of rond hun school. Het onderzoeksbureau Pew Research Center, een onafhankelijke Amerikaanse denktank uit Washington, hield daarom een onderzoek onder 1800 scholieren. De resultaten hiervan bracht het onderzoeksbureau vorige week naar buiten.

De laatste jaren is er in de VS vaker onderzoek gedaan naar religie en tieners op middelbare scholen. In een persbericht stelt Pew echter dat dit onderzoek „de eerste grootschalige, landelijk representatieve enquête onder tieners” op dit gebied is.

Uit de resultaten blijkt dat vier op de tien scholieren niet negatief staan tegenover religie en leraren of medescholieren die hun geloof zichtbaar praktiseren. Ze zeggen er geen probleem mee te hebben als een leraar in het klaslokaal voorgaat in gebed, hoewel de meesten best weten dat dit tegen de wet is. In het licht van de landelijke ontwikkelingen is dit een opvallende bevinding.

Bidden

Pew richtte zich op in totaal vijf soorten religieuze uitingen en activiteiten, waaronder het dragen van religieuze kleding of sieraden en het bidden voor de lunch of voor een sportwedstrijd.

Van deze activiteiten kwam de eerste categorie het meest voor: 53 procent van de studenten ziet vaak of soms studenten kleding of sieraden dragen met religieuze symbolen. En 39 procent van de studenten heeft weleens leraren of scholieren zien bidden voor een sportevenement dat op school werd georganiseerd.

Een andere bevinding van Pew is dat evangelische studenten meer geneigd zijn om deel te nemen aan religieuze activiteiten op openbare scholen dan andere protestanten en rooms-katholieken. Zo gaf 39 procent van de evangelische scholieren aan te bidden voor de lunch, tegenover 18 procent van de rooms-katholieken en 11 procent van de andere protestanten.

Welke religieuze uitingen wettelijk gezien door de beugel kunnen en welke niet, zal voorlopig nog onderwerp van discussie blijven, zo verwacht het onderzoeksbureau.