Kabinet kort Palestijnse Autoriteit niet om betaling terroristen

Het kabinet is niet van plan te korten op de steun aan de Palestijnse Autoriteit omdat die veroordeelde Palestijnse terroristen of hun nabestaanden laat betalen.

Dat zou er volgens het kabinet vrijdag in antwoord op Kamervragen van de CU alleen maar toe kunnen leiden dat de Palestijnen, „die toch al te kampen hebben met de gevolgen van de bezetting en de interne verdeeldheid van het Palestijns leiderschap, ook nog geconfronteerd worden met afnemende dienstverlening.”

Dat zou dan weer, aldus minister Koenders (Buitenlandse Zaken), „de geloofwaardigheid van de Palestijnse Autoriteit en de hoop op een Palestijnse staat onder een goed functionerend eigen bestuur verder kunnen ondermijnen.”