Indringers uit de ruimte

Buitenaards leven
De aliens verschijnen vooral ’s nachts. De ontvoerde mensen bevinden zich in een slaap-waakfase in hun slaapkamer, kunnen zich niet meer bewegen en voelen zich hulpeloos en bevangen door een onbeschrijfelijke angst. beeld NASA, Caltech/R. Hurt (IPAC)

Robbert van den Broeke werd afgelopen maand midden in de nacht wakker door een onrustig gevoel. Geleid door buitenaardse wezen, zogeheten aliens, reed hij vervolgens op zijn brommer naar een locatie in de buurt van het Brabantse Hoeven. Daar bleek voor de zoveelste keer een graancirkelformatie te zijn aangebracht.

Is zo’n alienverschijning ongeloofwaardig? Niet voor Van den Broeke. Het paranormale medium is bovendien niet de enige die beweert dat aliens de aarde bezoeken. Zelfs wetenschappers gaan overstag. Dr. ir. Coen Vermeeren, voormalig docent lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft, schreef in zijn boek ”Ufo’s bestaan gewoon” (2013): „Er is geen twijfel dat we door buitenaardse levensvormen worden bezocht. Zonder twijfel”, beweerde hij vorig jaar in de NRC. „De mensen die vertellen van contacten met buitenaardsen geven allemaal aan dat er een enorme rust en vrede van uitgaat.”

Bijna dagelijks claimen mensen dat ze één of meer ufo’s hebben waargenomen. De gerenommeerde Amerikaanse ufo-onderzoeker J. Allen Hynek noemt de overgrote meerderheid van de ufowaarnemingen een mysterie en vraagt zich af of het mogelijk om een psychisch verschijnsel gaat: zitten de ufo’s misschien tussen de oren van mensen? Feit is dat 5 procent van alle ufowaarnemingen niet kan worden verklaard als een weersverschijnsel of als een uiting van menselijke techniek.

Bizar zijn de meldingen dat aliens in ufo’s mensen ontvoeren, zogeheten abducties. Niet zomaar een enkeling claimt dat: het gaat om 4 miljoen Amerikanen en wereldwijd om ruim 185 miljoen mensen met een vergelijkbare ervaring. Inmiddels houden zich alleen al in de VS zo’n 100.000 psychiaters, psychologen en andere wetenschappers bezig met ufo’s, aliens en ontvoeringen door buitenaardsen.

Ontvoeringssyndroom

Het aparte is dat alle ontmoetingen met aliens –”encounters” in vaktaal– in grote lijnen eenzelfde patroon volgen, het zogeheten ”klassieke ontvoeringssyndroom” (CAS).

De aliens –vaak space brothers (ruimtebroeders) genoemd– verschijnen soms overdag, maar vooral ’s nachts. De ontvoerde mensen bevinden zich vaak in een slaap-waakfase in hun slaapkamer, kunnen zich niet meer bewegen en voelen zich hulpeloos en bevangen door een onbeschrijfelijke angst.

Via een lichtbundel komen ze terecht in een ruimtevaartuig en ondergaan daar allerlei pijnlijke experimenten. Willen ze niet goedschiks meewerken, dan worden ze bedreigd: ze krijgen dan verminkte mensen te zien, personen die gevild zijn of ontleed. Monsters van bloed, huid en haar worden afgenomen, evenals eicellen of sperma. Sommigen krijgen een onbekende vloeistof ingespoten, anderen ontvangen de boodschap dat ze kunstmatig zijn bevrucht. Sommige vrouwen moeten borstvoeding geven aan hybride baby’s die zouden zijn ontstaan uit geslachtgemeenschap van buitenaardse wezens en andere ontvoerden.

Vaak volgt er een rondleiding door het ruimteschip, waarbij de ontvoerden talloze vaten met vloeistof te zien krijgen waarin foetussen van hybriden –kruisingen van mensen en aliens– worden gekweekt. Sommigen ontmoeten er aliens die zich Jezus noemen, de paus of hun overleden familieleden.

Sommige slachtoffers maken een reis naar een andere wereld: meestal een naargeestige, donkere, desolate planeet waarop ze slechts de ruïnes aantreffen van verwoeste gebouwen.

Ten slotte keren ze terug in hun huis, auto, bed of schoolklas om hun normale activiteiten te hervatten. Hoewel ze de ontvoering in eerste instantie vergeten, hebben ze soms weken tot jaren last van de lichamelijke effecten van de ‘experimenten’. Sommigen zijn misselijk, anderen hebben botbreuken, pijn of verwondingen aan het lichaam, met name in de buurt van de geslachtsdelen. Sommige vrouwen raken onvruchtbaar, ontwikkelen cystes en tumoren in de baarmoeder, of krijgen borstkanker.

Vooral geestelijk ondergaan de slachtoffers van een ontvoering door aliens een grote verandering. Ze worden gewelddadig, depressief en suïcidaal. Ze staan veel meer open voor new age, occultisme en oosterse religies. Sommigen worden helderziend, hebben contact met geesten of andere paranormale ervaringen.

Volgens seculiere ufo-onderzoekers –die het bestaan van een geestelijke werkelijkheid ontkennen– hebben de ontvoeringsverhalen veel overeenkomsten met verslagen uit het verleden over ontmoetingen met demonen, elfen, kabouters, poltergeisten, heksen en weerwolven.

Ook kerkvader Augustinus schrijft in zijn boek ”De stad van God” over demonen die vrouwen verkrachten en die door de bevolking ”incubi” of ”dusii” worden genoemd. Hij stelt dat dit „door zovele en betrouwbare zegslieden wordt verzekerd, dat het te kras zou lijken het te ontkennen.”

Gedaanten

Er is kennelijk meer aan de hand dan een angstige droom of nachtmerrie. Wie zijn die zogeheten ruimtebroeders dan? CAS-onderzoeker dr. Karla Turner geeft een aantal opvallende kenmerken van deze aliens. Ze zijn onzichtbaar, maar kunnen allerlei gedaanten aannemen. Hun verschijningsvorm lijkt cultureel bepaald en zich aan te sluiten bij een bepaald bijgeloof. Zo verschenen ze in de jaren 70 van de vorige eeuw met een helm op, precies zoals toenmalige films de buitenaardsen vertoonden.

Ontvoerden vandaag de dag beschrijven de buitenaardsen soms als ”greys” –kleine wezens met een gladde grijze huid, een haarloos hoofd en grote zwarte ogen– en soms als ”reptilians” – grote wezens met reptiel- en insectachtige kenmerken, en met blond haar. Exact zoals ze nu worden afgebeeld in populaire sciencefictionfilms, -boeken en -computerspelletjes.

De wezens kunnen de zintuigen van hun slachtoffer beïnvloeden en zijn gedachten controleren. Ze claimen dat ze de mensheid willen redden van een planeet die zichzelf naar de vernieling helpt. „Veel ufogetuigen komen met een heel duidelijk antwoord op de vraag waarom de aliens hier zijn: De mensheid richt zichzelf te gronde en wordt door hen aangespoord andere wegen in te slaan om haar problemen te overwinnen door spiritueel te groeien”, schrijft Coen Vermeeren.

Carla Turner schetst een heel ander, ontluisterend beeld van de aliens. „Voordat we onszelf toestaan om te geloven in de welwillendheid van de aliens, moeten we ons afvragen waarom deze verlichte wezens de bedekking van de nacht nodig hebben om hun ‘goede’ daden uit te voeren. Waarom moeten ze ons eerst verlammen, zodat we geen weerstand meer kunnen bieden? Wat hebben angst, pijn en misleiding te maken met hogere geestelijke motieven?”

Bizar

Ontvoeringservaringen komen wereldwijd voor, onder alle lagen van de bevolking: bij rijken en armen, zowel moslims, boeddhisten, joden, christenen, agnosten als atheïsten.

Volgens de slachtoffers gebeuren de ontvoeringen echt, maar objectief kunnen er geen aliens worden waargenomen. Sommige bizarre details laten zich onmogelijk fysiek verklaren, meent de christelijke alien- en ufo-onderzoeker Gary Bates. „Mensen kunnen immers niet dwars door plafonds of muren heen naar een ruimteschip zweven. Dat tart elke natuurkundige wet”, schrijft hij in de recent herziene uitgave van zijn boek ”Alien Intrusion”, waarvan vorige week ook een gelijknamige dvd met Nederlandse ondertiteling uitkwam.

Het is eveneens raadselachtig hoe ufo’s elektromagnetische verstoringen en graancirkels veroorzaken, sporen achterlaten in de grond of in ijs, fysieke wonden op slachtoffers, terwijl ze niet werkelijk fysiek zijn waargenomen. Op radar is vastgelegd dat ufo’s binnen luttele seconden vanuit stilstand snelheden kunnen bereiken tot boven de 15.000 kilometer per uur; ze maken op topsnelheid onmogelijke manoeuvres, zoals haakse bochten; ze verschijnen en verdwijnen plotseling zonder een spoor achter te laten.

De meerderheid van de ufo-onderzoekers in de wereld veronderstelt daarom dat aliens beschikken over geavanceerde technologie of bepaalde krachten die dat wel mogelijk kunnen maken. Coen Vermeeren schrijft bijvoorbeeld: „Het ufodossier staat vol paranormale ervaringen van getuigen. Ik denk dat dit een kwestie van techniek zal zijn. Magie is immers niets anders dan onbegrepen techniek.” Het ufodossier opent volgens de voormalige Delftse docent de ogen voor een grotere realiteit achter de realiteit. Het komt er volgens hem op aan dat „we onbevangen willen openstaan voor het onbekende.”

Bates: „Hoe ironisch. Traditionele religieuze waarden en geloof worden weggezet als onwetenschappelijk, maar intussen staan zelfs wetenschappers welwillend tegenover dit bizarre en onlogische geloof in de buitenaardse bezoekers.”

De Amerikaan sprak veel mensen over hun ontvoeringservaringen. „De meesten zijn tot de conclusie gekomen dat deze gebeurtenissen van geestelijke aard zijn; ze zijn afkomstig van de misleidende praktijken van spirituele wezens uit een andere dimensie. We moeten ons dus realiseren dat deze entiteiten geen werkelijk fysieke, intelligente wezens zijn van andere planeten. Om ze te ontmaskeren, moeten we een geestelijke bril opzetten.”

Bates vermoedt een sinistere, satanische agenda. „Het lijkt erop alsof deze wezens een nieuwe, wereldwijd verenigde religie willen stichten. Nu is zo’n religieuze agenda niet nieuw. Die is er al zolang de mensheid op aarde is. Binnen deze religieuze orde is ruimte voor alle geloven, behalve voor het Bijbelse christendom. Daartegen toont de nieuwe wereldreligie zich opmerkelijk intolerant. Al de inspanningen van de space brothers lijken erop gericht om de christelijke visie op Jezus als de Zaligmaker te vervangen door de visie dat zij de zaligmakers van de hele mensheid zijn. Eenvoudig gezegd: zij zijn de tegenstanders van God. De apostel Johannes noemt dit in 1 Johannes 4:3 de geest van de antichrist.”

Eén groep mensen komt opmerkelijk genoeg nauwelijks voor op de lijst van ontvoerden, merkt Bates op. „Dat zijn de Bijbelgetrouwe of fundamentalistische christenen. Het is geen verrassing dat de ontvoerders Bijbelgetrouwe christenen mijden; juist zij zijn in staat de geestelijke aard van de aanval op het christelijke geloof te onderkennen.”

Christenen kunnen de ontvoeringen door aliens dus niet met een schouderophalen afdoen, meent de Amerikaan. „Helaas geloven veel christenen dat dit hele gedoe met buitenaardse wezens onzin is, juist omdat zij er nooit mee te maken hebben gehad.”

Hypnose

Er is nog een detail dat Bates opvalt: slachtoffers ondervinden wel de negatieve lichamelijke en psychische gevolgen van een ontvoering, maar weten zich verder weinig te herinneren van de gebeurtenis, behalve onder hypnose.

Onder hypnose komt het onderbewuste in de menselijke geest naar boven. Daarom veronderstelt Bates dat ontvoeringservaringen alleen in het onderbewuste bestaan. „Ik denk dat veel details van ontvoeringen niet anders dan denkbeeldige geestelijke misleiding zijn die in het geheugen van de slachtoffers wordt overgebracht als realiteit.”

Volgens de Amerikaan zou er weleens sprake kunnen zijn van het ”false memory syndrome”: allerlei beelden en gebeurtenissen die geen werkelijke historische realiteit hebben, worden herinnerd als waargebeurd. „Het verbaast me dat zo’n belangrijke veronderstelling bewust wordt genegeerd door seculiere ufologen, omdat ze blijven verdedigen dat de ontvoeringen werkelijk en fysiek hebben plaatsgehad.”

Bates constateert ook dat geloof in buitenaardse intelligentie een vereiste is om open te staan voor een ontvoeringservaring. „Wanneer je denkt dat zulke wezens kunnen verschijnen, is het waarschijnlijker dat je zo’n ervaring meemaakt.” Het geloof in het bestaan van aliens is dus bepaald niet onschuldig.

Geestelijke strijd

Onder invloed van populaire sciencefictionfilms, -boeken en -computerspelletjes groeit het aantal mensen dat gelooft in het bestaan van buitenaards leven gestaag. „Een steeds groter aantal mensen wordt dus ontvankelijk voor misleiding door hypnotische suggestie, en voor het ontvangen van valse herinneringen door gevallen engelen die zich voordoen als aliens.”

De ontvoeringen zijn niet anders dan een satanische illusie, meent de Amerikaan. „Als satan de Bijbel openslaat, leest hij dat hij eens ten onder zal worden gebracht. Het is geen wonder dat hij probeert zo veel mogelijk mensen te misleiden. Hij voert een hevige geestelijke strijd om de zielen van mensen.”

Bates: „Een bezoek van de Geest van Christus is verreweg te verkiezen boven een ”encounter” met een gevallen engel die zich voordoet als een technologisch geavanceerde alien. De eerste wederbaart een mens en maakt hem pasklaar voor de hemelse heerlijkheid; de tweede verwoest een mens en maakt hem tot een woning en medium van satan en ontvankelijk voor paranormale ervaringen, en leidt hem ten slotte naar de ondergang.”

-----

serie Buitenaards leven

Astronomen voeren de zoektocht naar buitenaards leven op. Wat treffen ze aan? Deel 4 (slot): Wat te denken van aliens?