Cgkv Hilversum zet vrouw in ambt door ondanks classisbesluit

beeld André Dorst

De samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (cgkv) in Hilversum gaat eind deze maand vrouwelijke ambtsdragers bevestigen. Ze legt daarmee een besluit van de classis Amsterdam naast zich neer.

Dat blijkt uit het januarinummer van ”de Connectie”, het kerkblad van samenwerkingsgemeente ”de Verbinding” in Hilversum.

De classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) sprak in november uit dat de bezwaren tegen het besluit van de cgkv in Hilversum om de ambten voor vrouwen open te stellen, gegrond waren. De regionale vergadering riep de kerkenraad op zijn besluit te herroepen en te wachten op de generale synode, die eind deze maand bijeenkomt.

De classis riep bezwaarde gemeenten echter ook op om te onderzoeken „hoe de kerkenraad van Hilversum in dezen volgens hen anders had kunnen of moeten handelen met het oog op plaatselijke eenparigheid.” Afhankelijk van de uitkomst van dit verzoek kan er volgens de kerkenraad van Hilversum worden gekeken of samenwerkingsgemeenten een uitzonderingspositie in de kerkorde kunnen krijgen. In de christelijke gereformeerde kerkorde staat nu dat alleen mannen de ambten van diaken, ouderling of predikant kunnen vervullen.

De kerkenraad van Hilversum ziet de classisuitspraak als een uitgestoken hand. Aan de ene kant is de classis „zeer duidelijk” in haar besluit: „Hilversum heeft zich niet aan de kerkorde gehouden en wordt gevraagd om het besluit om de ambten open te stellen terug te nemen.” Aan de andere kant heeft de classis „onze intenties goed begrepen, maar ziet ze geen kans anders te handelen. We zien de worsteling bij de classis.”

De gemeente is „blij” dat de classis de beslissing om vrouwen tot de ambten toe te laten niet heeft bestempeld als „een besluit dat principieel ingaat tegen Schrift en belijdenis.”

De kerkenraad gaat niet bij de particuliere synode in appel tegen het classisbesluit. „De kerkenraad heeft steeds erkend dat ons besluit afwijkt van de CGK-kerkorde. Wij zien niet in dat de particuliere synode tot een ander besluit kan komen.”

De kerk in Hilversum is de derde gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken die vrouwelijke ambtsdragers bevestigt. De samenwerkingsgemeenten in IJmuiden en Nieuwegein gingen haar vorig jaar voor.