Toerisme bedreigt historisch stadshart

3

In de jaren zestig ontkwamen diverse historische binnensteden ternauwernood aan de slopershamer. De vernieuwingsdrang van ontwikkelaars en gemeenten werd door ...