Natuur: bedrieglijk echt

Groen & duurzaamheid

Veel mensen hebben de bedenkelijke neiging om zich beter voor te doen dan ze zijn. Maar allerlei dieren en zelfs planten maken zich er ook schuldig aan. Ze gebruiken deze tactiek om hun overlevingskansen te vergroten.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.