Het gaat niet goed met egel door droge zomers

Groen & duurzaamheid

De Zoogdiervereniging houdt op zaterdag en zondag de jaarlijkse egeltuintelling. Wat is het idee hierachter en wat leveren de tellingen op? Zes vragen aan Eveline van der Jagt, projectmedewerker bij de Zoogdiervereniging.