Juich niet te vroeg over wetsvoorstel rond toewijzing woningen

Opinie

Minister De Jonge wil het gemeenten mogelijk maken om meer woningen toe te wijzen aan de eigen inwoners. Het is echter de vraag of dit wetsvoorstel de woningzoekende in de randstad werkelijk uitzicht geeft op een huis.