Jongeren slikken meer antidepressiva

Gezondheid

Huisartsen schrijven bijna 20 procent meer jonge vrouwen antidepressiva voor dan twee jaar geleden. Ook bij jonge mannen is sinds de coronapandemie een stijging te zien (11 procent) in het gebruik van medicatie voor angst en depressie.