Brugpieper gebaat bij steuntje in de rug

Onderwijs & opvoeding

De vakantie zit erop. Na de regio’s Midden en Noord gaan deze week ook de scholieren uit regio Zuid weer aan de slag. Voor de kersverse eersteklassers betekent dat een nieuwe school, een nieuwe klas en nieuwe vakken. Hoe te voorkomen dat de brugklasser verdrinkt in al dat onbekende? Twee perspectieven.