Column: Mensenhopen

Opinie

In Nederland zorgen halsbandparkieten en asielzoekers voor reuring. Beide zijn ecologisch te typeren als uit Afrika en Azië afkomstige ”invasieve exoten”. Dat zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen en door hun aanwezigheid of hun groeiende aantallen tot problemen kunnen leiden.